(آرشیو پدیدآورنده آمنه دولت‌آبادی)


هر شب به زیارت تو می‌آید آب

هفتاد و دو یار باوفا را داری
خود نیز دلی به رنگ دریا داری
بنویس میان لشكرت نام مرا
اندازه‌ی یك نفر اگر جا داری
***       
در بند اسارت تو می‌آید آب
دارد به عمارت تو می‌آید آب
در هیئت اشك زائری آشفته
هر شب به زیارت تو می‌آید آب
***
ای جلوه‌گه شكوه آیات جلی
ای بعد نبی تو جانشین و تو ولی
از دور هم احساس مرا می‌فهمی
ای كاش همه مثل تو بودند علی

16 مرداد 1391 1865 0
شعر عاشورایی