برگزیدگان جشنواره لندن

شاعر: علیرضا بدیع

02 بهمن 1391 | 2705 | 0

برگزیدگان فراخوان شعر ژاله 2012 - 19 ژانویه 2013

خوش حالیم که توانستیم با تشویق ها و حمایت های شما ادب دوستان و دوستداران فرهنگ فارسی، چهارمین دوره فراخوان مسابقه شعر ژاله را برگزار کنیم.
راهی که در آن تمام تلاش و سعی گردانندگان بنیاد بر این است که قدمی هر چند کوچک اما استوار برداریم تا بتوانیم راهنما و یار علاقمندانی شویم که شعر دغدغه روزگارشان است. شعری که از نفس انسانی بر می خیزد و برای انسان سروده می شود.
لازم می دانیم از همه جوانانی که با علاقه و اشتیاق برایمان شعر فرستادند، به ما اعتماد کردند و پشت گرمی مان بودند سپاس گزاری کنیم. تاکید می کنیم این مسابقه شعر معیاری برای اندازه گیری آن نیست تنها بهانه و فرصتی است برای شنیدن و شنیده شدن، برای دوستی و آشنایی و برای اینکه دستهای اعتماد یکدیگر را بفشاریم و به غرور و انحصار و ادعا پوزخندی بزنیم و جایی برای آویختن قبای ژنده مان حتی در این شب تیره بیابیم.

هیات داوران بنیاد ژاله اسامی برگزیدگان چهارمین دوره شعر ژاله اصفهانی را به شرح زیر اعلام می کند:

  1. فاطمه شمس
  2. نیما فرقه
  3. علیرضا بدیع

در پایان سپاس ویژه هیات داوران از شاعران زیر اعلام میشود:
فاطمه اختصاری، رسول پیره، پویا سره و محسن عاصی.


هیات داوران بنیاد ژاله اصفهانی

 

 

برگزیدگان فراخوان شعر ژاله 2012 - 19 ژانویه 2013

خوش حالیم که توانستیم با تشویق ها و حمایت های شما ادب دوستان و دوستداران فرهنگ فارسی، چهارمین دوره فراخوان مسابقه شعر ژاله را برگزار کنیم.
راهی که در آن تمام تلاش و سعی گردانندگان بنیاد بر این است که قدمی هر چند کوچک اما استوار برداریم تا بتوانیم راهنما و یار علاقمندانی شویم که شعر دغدغه روزگارشان است. شعری که از نفس انسانی بر می خیزد و برای انسان سروده می شود.
لازم می دانیم از همه جوانانی که با علاقه و اشتیاق برایمان شعر فرستادند، به ما اعتماد کردند و پشت گرمی مان بودند سپاس گزاری کنیم. تاکید می کنیم این مسابقه شعر معیاری برای اندازه گیری آن نیست تنها بهانه و فرصتی است برای شنیدن و شنیده شدن، برای دوستی و آشنایی و برای اینکه دستهای اعتماد یکدیگر را بفشاریم و به غرور و انحصار و ادعا پوزخندی بزنیم و جایی برای آویختن قبای ژنده مان حتی در این شب تیره بیابیم.

هیات داوران بنیاد ژاله اسامی برگزیدگان چهارمین دوره شعر ژاله اصفهانی را به شرح زیر اعلام می کند:

  1. فاطمه شمس
  2. نیما فرقه
  3. علیرضا بدیع

در پایان سپاس ویژه هیات داوران از شاعران زیر اعلام میشود:
فاطمه اختصاری، رسول پیره، پویا سره و محسن عاصی.


هیات داوران بنیاد ژاله اصفهانی

 

 نظرات

  
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.