کجایی ای حافظ

شاعر: صادق رحمانی

21 مهر 1390 | 684 | 0
بیستم مهرماه یادبود حافظ است. در این روز شیرازیان  یاد این همشهری حکیم را گرامی می دارند. پس از حافظ هیچ شاعری نتوانسته است شان و منزلت او را در نزد عارف و عامی پیدا کند. امروزه هم که می بینیم کمتر شعری یافت می شود که بر دل ها زخمه ای بزند و هرکس خردک ذوقی داشته باشد خود را شاعر می داند و … غزلی بخوانید که مناسب این حال و هواست:

 

…  دوباره شـــــــعر وَ این ناگــــهانِ معمولی

دوباره زخـــــــــــم؟وَ این مهـــــربان معمولی

 

شب است وُ ماه و َ عطر نجیب سفره ی شعر

دلــم خوش است به این قرص نان معمولی

 

کجاست وســــعتی از دوستان عاشق من

دلم گرفت از این دشــــــــــــمنان معمولی!

 

برای چاه بخــــــــــــوان بغض های تلخت را

چو ابر چشــــــــــم من، ای آسمان معمولی

 

در این هوای مــــــکّرر کجــــــــایی ای حافظ

که گشت عرصه پر از شـــــاعران معمولی

+  با همین واژه ای معمولی، قم: نشر محراب اندیشه ، 1372.

بیستم مهرماه یادبود حافظ است. در این روز شیرازیان  یاد این همشهری حکیم را گرامی می دارند. پس از حافظ هیچ شاعری نتوانسته است شان و منزلت او را در نزد عارف و عامی پیدا کند. امروزه هم که می بینیم کمتر شعری یافت می شود که بر دل ها زخمه ای بزند و هرکس خردک ذوقی داشته باشد خود را شاعر می داند و … غزلی بخوانید که مناسب این حال و هواست:

 

…  دوباره شـــــــعر وَ این ناگــــهانِ معمولی

دوباره زخـــــــــــم؟وَ این مهـــــربان معمولی

 

شب است وُ ماه و َ عطر نجیب سفره ی شعر

دلــم خوش است به این قرص نان معمولی

 

کجاست وســــعتی از دوستان عاشق من

دلم گرفت از این دشــــــــــــمنان معمولی!

 

برای چاه بخــــــــــــوان بغض های تلخت را

چو ابر چشــــــــــم من، ای آسمان معمولی

 

در این هوای مــــــکّرر کجــــــــایی ای حافظ

که گشت عرصه پر از شـــــاعران معمولی

+  با همین واژه ای معمولی، قم: نشر محراب اندیشه ، 1372.


نظرات

نام

ایمیل

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.