نفتتان روزی به پایان می رسد آل سقوط!

شاعر: سیدمحمد جواد شرافت

12 خرداد 1396 | 2884 | 1

 

با شمایم ای شمایان بشکه ی دشداشه پوش
با وقاحت روی فرش نفت و خون می ایستید
 
ای شما لات و هبل های ابوسفیان تراش
سال ها در خانه ی امن الهی زیستید

ننگ بر نیرنگتان با ماست روی جنگتان
ما که می دانیم اینک در هراس از چیستید

سید ما  آفتابی از تبار مصطفاست
ای شیوخ شب زده! از دودمان کیستید؟

نفتتان روزی به پایان می رسد آل سقوط!
بی گمان امروز اگر هستید فردا نیستید

 

سیدمحمد جواد شرافتنظرات

حمیده رضایی
07 خرداد 1394 07:42 ب.ظ
بسیار زیبا سرودید بزرگوار .برقرار باشید .