من

شاعر: مصطفی محدثی خراسانی

18 اسفند 1391 | 1653 | 0

                    

 

گذر کردم به هرسویی، من من، روبروی من

من من، گفتگوی من ،من من، جستجوی من

خودم مبدا، خودم مقصد، خودم اول، خودم آخر

تمام حسرت من خود،خود من آرزوی من

به خلوت من،به جلوت من،به وحدت من ،به کثرت من

فقط من، در سکوت من،فقط من، های وهوی من

نه تنها من،تومن،اومن،هرآنچه هست هرسو،من

که من تکثیرشد تا شد، جهانی روبروی من

سفر در انتهای خود، به آیینه رسیدن بود

خودم ماندم،خودم آخر،خودمن،روبروی من

 

                    

 

گذر کردم به هرسویی، من من، روبروی من

من من، گفتگوی من ،من من، جستجوی من

خودم مبدا، خودم مقصد، خودم اول، خودم آخر

تمام حسرت من خود،خود من آرزوی من

به خلوت من،به جلوت من،به وحدت من ،به کثرت من

فقط من، در سکوت من،فقط من، های وهوی من

نه تنها من،تومن،اومن،هرآنچه هست هرسو،من

که من تکثیرشد تا شد، جهانی روبروی من

سفر در انتهای خود، به آیینه رسیدن بود

خودم ماندم،خودم آخر،خودمن،روبروی من

 نظرات

  
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.