دفتر مجازی شعر

 

(بدون عنوان)

شاعر: اصغر عظیمی مهر

29 اسفند 1391 | 1818 | 0

 

خوشحالم از اینکه گاه کم می فهمم !

شادی را در حضور غم می فهمم !

عمری ست فقط آمدن عیدم را -

از صفحه ی تلویزیونم می فهمم

 

       __________________

 

عمری ست در آتش خدا می سوزم

در خلوت خویش بی صدا می سوزم

من عود میان سفره ی عیدم که -

عمری ست میان سبزه ها می سوزم

 

________________________

 

جامی تهی ام که باده ای نیست مرا

شهری دورم که جاده ای نیست مرا

من ماهی قرمز  ِ پس از عیدم که -

جان دارم و استفاده ای نیست مرا

 

________________________

 

بلبل تا زاری نکند بلبل نیست !

پل وقتی بی عبور باشد پل نیست!

بگذار بچینمت گلم! آخر گل -

از شاخه اگر چیده نگردد گل نیست

 

 

 

خوشحالم از اینکه گاه کم می فهمم !

شادی را در حضور غم می فهمم !

عمری ست فقط آمدن عیدم را -

از صفحه ی تلویزیونم می فهمم

 

       __________________

 

عمری ست در آتش خدا می سوزم

در خلوت خویش بی صدا می سوزم

من عود میان سفره ی عیدم که -

عمری ست میان سبزه ها می سوزم

 

________________________

 

جامی تهی ام که باده ای نیست مرا

شهری دورم که جاده ای نیست مرا

من ماهی قرمز  ِ پس از عیدم که -

جان دارم و استفاده ای نیست مرا

 

________________________

 

بلبل تا زاری نکند بلبل نیست !

پل وقتی بی عبور باشد پل نیست!

بگذار بچینمت گلم! آخر گل -

از شاخه اگر چیده نگردد گل نیست

 

 

اصغر عظیمی مهرنظرات

  
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.