دفتر مجازی شعر

 

هفتاد و دو دلیل

شاعر: حمیدرضا شکارسری

24 آبان 1391 | 2858 | 1
پرسید: چرا؟
هفتاد و دو دلیل آوردی
جهان مجاب شد

حمیدرضا شکارسری

  • متولد:
  • محل تولد: تهران
  • لیسانس زمین شناسی


نظرات

حسن بیاتانی
29 اردیبهشت 1391 07:51 ق.ظ
سُم هایش پشت جهان را خم می کرد...
پاسخ حرمله بر قلب جهان نشست...
جهان فراموش نمی کند یک روز و آن همه خورشید؟!...
جهان قطره قطره گریه کرده است....
و بغض پشت بغض در گلوی جهان پیچید...
هفتاد و دو دلیل آوردی جهان مجاب شد ...
.
.
.
چقدر جهان دارند آقای شکارسری