همه عمر او یک نماز است و بس

شاعر: سیدمحمد جواد شرافت

21 فروردین 1396 | 1630 | 1

شگفتا کرامات ماهی تمام
چه ماهی که خورشید صبح است و شام

چه ماهی که فرزند ام القری
چه ماهی که لبخند بیت الحرام

چه ماهی چه مردی سلام علیه
چه مردی چه ماهی علیه السلام

چه حسن شروعی است ماه رجب
چه حسن ختامی است ماه صیام

همه عمر او یک نماز است و بس
سکوتش قعود و خروشش قیام

دم از حق زده دم به دم تیغ او
دمی در مصاف و دمی در نیام

چه ژرف است آری چه ژرف و شگرف
کلام الامیر امیر الکلام

در اوصاف آن حسن بی خاتمه
رسید این ترنم به حسن ختام

به لب دارم این نغمه را دم به دم
به سر دارم این سایه را مستدام

امیری حسین و نعم الامیر
امامی علی و نعم الامام

سیدمحمد جواد شرافتنظرات

راضیه مظفری
22 فروردین 1396 02:12 ق.ظ
امامی علی و نعم الامام
عاااالی بود کمافی السابق...

عیدتون مبارک و ایام به کام.