دفتر مجازی شعر

 

شاعر: قاسم رفیعا

13 مرداد 1390 | 1625 | 0

مو مگم مشهدیم تویم بگو مشهدییم

دایی خودته پوشت ای لهجه بد قویوم نکن

واز به خاکی میزینی اصل و نصبته گوم نکن

میگی من دلم میخواد!؟ اح یره ای لهجه چییه ؟

جون هرکه ره مخی بازی با آبروم نکن

شنیدم پوشت سرم تهرونی چغ چغ میکنی

لااقل ای قرتی بازیاره روبروم نکن   

بگو مو مشهدیم بزن به دریا دلته

کی مگه لهجه تو زشته ؟خیال خوم نکن

پا به هر جا بیزری  هم خوب و هم بد میبینی

با ای خل خل بزیات عمر موره تموم نکن

شهریار به تهرونی مگه یره خر خودتی

راس مگه تو واز دیگه رو ای مقوله زوم نکن

خیلیا فک مزنن ، راست و حسینی کم درم

گوش به حرف تیغی و مندسن وغولوم نکن

صد ساله مشهدیره مگن کلا بردار و رزل

تو روزتره با ای فکرای سناری شوم نکن

هرچه پولداره مره کیش و دوبی یا مالزی

بی پولاش مشهدن و مگن : پولو حروم نکن (اینجاشه با لهجه تهرونی گفتم که فکر نکنی بلد نیستم )

یا مین تو بلوارا یا توخیابون موخوابن

هتل و متل چییه ؟ خیال پوشت بوم نکن

قربون امام رضا (ع) برکت عالم ره دره

مشهد مقایسه با هیچ جا حتی قوم نکن

مو مگم مشهدی باید خودشه پیدا کنه

مو همینجیم تو گوگل یره جستجوم نکن

سناری : پول بی ارزش قدیم .نمی دانم چند میلیون الان بوده .

قوم : همان قم است  

مو مگم مشهدیم تویم بگو مشهدییم

دایی خودته پوشت ای لهجه بد قویوم نکن

واز به خاکی میزینی اصل و نصبته گوم نکن

میگی من دلم میخواد!؟ اح یره ای لهجه چییه ؟

جون هرکه ره مخی بازی با آبروم نکن

شنیدم پوشت سرم تهرونی چغ چغ میکنی

لااقل ای قرتی بازیاره روبروم نکن   

بگو مو مشهدیم بزن به دریا دلته

کی مگه لهجه تو زشته ؟خیال خوم نکن

پا به هر جا بیزری  هم خوب و هم بد میبینی

با ای خل خل بزیات عمر موره تموم نکن

شهریار به تهرونی مگه یره خر خودتی

راس مگه تو واز دیگه رو ای مقوله زوم نکن

خیلیا فک مزنن ، راست و حسینی کم درم

گوش به حرف تیغی و مندسن وغولوم نکن

صد ساله مشهدیره مگن کلا بردار و رزل

تو روزتره با ای فکرای سناری شوم نکن

هرچه پولداره مره کیش و دوبی یا مالزی

بی پولاش مشهدن و مگن : پولو حروم نکن (اینجاشه با لهجه تهرونی گفتم که فکر نکنی بلد نیستم )

یا مین تو بلوارا یا توخیابون موخوابن

هتل و متل چییه ؟ خیال پوشت بوم نکن

قربون امام رضا (ع) برکت عالم ره دره

مشهد مقایسه با هیچ جا حتی قوم نکن

مو مگم مشهدی باید خودشه پیدا کنه

مو همینجیم تو گوگل یره جستجوم نکن

سناری : پول بی ارزش قدیم .نمی دانم چند میلیون الان بوده .

قوم : همان قم است  

قاسم رفیعا

  • متولد:
  • محل تولد: مشهد
  • سمارق
امتیاز دهید:
Article Rating | امتیاز: 2 با 2 رای


نظرات

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.