بعد از سه روز جسم عزیزش کفن نداشت

شاعر: يوسف رحيمي

12 مهر 1396 | 736 | 1
بعد از سه روز جسم عزیزش کفن نداشت
یوسف‌ترین شهید خدا پیرهن نداشت

او رفت تا که زنده کند رسم عشق را
از خود گذشته بود، غم ما و من نداشت

آنقدر عاشقانه به معراج رفته بود
آنقدر عاشقانه که سر در بدن نداشت
 
خورشیدِ شعله‌ور شده بر روی نیزه‌ها
کنج تنور رفتن و افروختن نداشت

هر کس شنید غربت او را سؤال کرد
بعد از سه روز جسم عزیزش کفن نداشت؟!
 

يوسف رحيمينظرات

مصطفی کارگر
16 مهر 1396 08:45 ق.ظ
درود بر آقا یوسف عزیز

نام

ایمیل