«درختان بي‌تاب» رونمايي شد...

شاعر: مجتبی احمدی

28 شهریور 1390 | 1182 | 0شمارگان: 2500 نسخه

قيمت: 2500 تومان

ناشر: سوره مهر

و

...

يك شعر سپيد از اين مجموعه:


درختان بی‌تاب

دقیقا همین طناب را

می‌بستیم به همین دو درخت...

- چون درخت دیگری نبود-

می‌بستیم و

می‌نشستیم و

در بادها تاب می‌خوردیم،

امروز هم

دقیقا همان طناب را

- حتا دقیق‌تر از آن روز-

می‌بندیم به همان دو درخت...

- چون درخت دیگری نیست-

می‌بندیم و

می‌ایستیم و

در بادها رخت پهن می کنیم

ما با کودکی‌هامان هیچ فرقی نداریم

فقط مثل آن دو درخت

بی‌تابیم.
شمارگان: 2500 نسخه

قيمت: 2500 تومان

ناشر: سوره مهر

و

...

يك شعر سپيد از اين مجموعه:


درختان بی‌تاب

دقیقا همین طناب را

می‌بستیم به همین دو درخت...

- چون درخت دیگری نبود-

می‌بستیم و

می‌نشستیم و

در بادها تاب می‌خوردیم،

امروز هم

دقیقا همان طناب را

- حتا دقیق‌تر از آن روز-

می‌بندیم به همان دو درخت...

- چون درخت دیگری نیست-

می‌بندیم و

می‌ایستیم و

در بادها رخت پهن می کنیم

ما با کودکی‌هامان هیچ فرقی نداریم

فقط مثل آن دو درخت

بی‌تابیم.

مجتبی احمدی

امتیاز دهید:
Article Rating | امتیاز: 3 با 1 رای


نظرات

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.