رأی می دهم به عشق

شاعر: علیرضا قزوه

28 خرداد 1400 | 232 | 3
رأی می دهم به آدمی که غش نمی کند به سمت انگلیس و آمریکا
آدمی که کار را نداده دست کدخدا
رأی می دهم به بچه های زینبیه و حلب
رآی می دهم به اشک های نیمه شب...

رأی من جماعت بنفش و زرد نیست
رأی من به غیر رنگ درد نیست
رآی می دهم به بچه های رنج
بچه های کربلای چار و پنج
رآی می دهم به بچه های دردمند کوچه های زخمی دمشق
رأی می دهم به عشق
رأی می دهم به آدمی که هیچ وقت
تیتر اول رسانه های صهیونیست نیست
رأی من به هست، هست
رأی من به نیست نیست
 

علیرضا قزوه

امتیاز دهید:
Article Rating | امتیاز: 2.5 با 6 رای


نظرات

امیر
19 مرداد 1400 01:13 ب.ظ
دستمالت کو؟
چه کسی بود صدا زد قزوه؟

دانیال
17 مرداد 1400 10:07 ب.ظ
نه فرم، نه محتوا

...
07 مرداد 1400 11:25 ق.ظ
شاعر دربار
کاش حداقل به لحاظ ادبی کمی فاخرتر بود