دفتر مجازی شعر

 

خدا کسی که از آن سخت می هراسی نیست

شاعر: فاضل نظری

18 تیر 1391 | 12267 | 3
رسیده ام به خدایی که اقتباسی نیست
شریعتی که در آن حکم ها قیاسی نیست

خدا کسی است که باید به دیدنش بروی
خدا کسی که از آن سخت می هراسی نیست

به عیب پوشی و بخشایش خدا سوگند
خطا نکردن ما غیر ناسپاسی نیست

به فکر هیچ کسی جز خودت مباش ای دل
که خودشناسی تو جز خداشناسی نیست

دل از سیاست اهل ریا بکن، خود باش
هوای مملکت عاشقان سیاسی نیست

فاضل نظری

  • متولد:
  • محل تولد: اراک
امتیاز دهید:
Article Rating | امتیاز: 4.44 با 108 رای


نظرات

فرهاد ارام.
15 آذر 1398 03:22 ب.ظ
کاملا واضح است که اقای رنجبر با اصل و ریشه شعر و کلام شاعرانه بیگانه است. خیلی ساده شعر را برایتان ترجمه می کنم. اقای نظری میگوید که خدا درست به ما معرفی نشده. هیچکس معصوم نیست و همه گناه می کنند و خدای بزرگ به این موضوع واقف است و البته خدا گناهانی را که از سر سهل انگاری و بی توجهی یا از روی اشتباه هست را می بخشد و این رحمت و ببخشش خدا شامل گناهکارانی که از روی خود خواهی، خوی ظالمانه و جاه طلبی مرتکب گناه می شوند و موجبات ازار و اذیت بندگان او را فراهم می کنند نمی شود. (بی ادبی من را ببخشید اقای نظری عزیز شعر شما عمیق با معنی و زیباست )

فرهاد ارام.
15 آذر 1398 03:20 ب.ظ
کاملا واضح است که اقای رنجبر با اصل و ریشه شعر و کلام شاعرانه بیگانه است. خیلیو ساده شعر را برایتان ترجمه می کنم. اقای نظری میگوید که خدا درست به ما معرفی نشده. هیچکس معصوم نیست و همه گناه می کنند و خدای بزرگ به این موضوع واقف است و البته خدا گناهانی را که از سر سهل انگاری و بی توجهی یا از روی اشتباه هست را می بخشد و این رحمت و ببخشش خدا شامل گناهکارانی که از روی خود خواهی، خوی ظالمانه و جاه طلبی مرتکب گناه می شوند و موجبات ازار و اذیت بندگان او را فراهم می کنند نمی شود. (بی ادبی من را ببخشید اقای نضری عزیز شعر شما عمیق با معنی و زیباست )

امیدرضا رنجبر
15 خرداد 1398 06:12 ب.ظ
خدایی را تعریف می کند که خودش می خواهد نه خداوند واقعی، خداوندی که دین ما می گوید هیچ شباهتی به این خدای ساختگی بیش از حد رحیم و ناعادل ندارد.
شعر بی پایه و اساسی است.
بر پایه کدام منطق نباید از خدا ترسید در صورتی که خداوند در سراسر قرآن می گوید از من بترسید حال آنکه فاضل نظری خود را فردی معتقد می داند. خطا نکردن ما غیر ناسپاسی نیست مخرب ترین مفهوم اجتماعی است و مخالف عدالت خداوند و نص قرآن و منطق هر انسانی است.