عشق های بی حواس

شاعر: حسنا محمدزاده

18 اردیبهشت 1391 | 3528 | 0

 مقدمه


هنوز نمی دانم

شاعر این شعر ها منم یا تو ! !

دیگر برای واژه هایم

حواسی نمانده است .


شب ها از دل خواب هایم

صدای موج می آید

و مرغ های دریایی را

                         به سویت پَر می دهد

بادهای ساحلی از کف دستانت    

                                 شروع به وزیدن می کنند

تا گل های موگیر مرا

                            به رقص آورند

تا کشتی توفان زده ای را

                           از لابلای موهایم

                                               در خلیج آرام زانوانت به گِل بنشانند     

 

 

هر صبح

باد، با گرده افشانی گل های سپید

ذرات تو را

به شیشه های اتاق می پاشد

تا قناری های روانداز

 مرا با آوازشان بیدار کنند


می توانی با خیال راحت

نام کشورت را

بر سر در ِ قلبم بکوبی

این جا رودخانه ای وحشی در جریان است

رودخانه ای که هیچ کس

                                پیش از تو نتوانسته بود

پلی روی خروشش بنا کند .

 

سبدی بیاور

                و ازگونه هایم زعفران بچین !

در من ،  باغبان ها همیشه بیدارند

تا از زمین ،

تخم نگاهت را برویانند

واز چشمه های همیشه  جوشانت

در مویرگ هایم بریزند

 

شاید به همین خاطر است

که کاوش گران

در خاک تنم

رگه های طلا یافته اند

 

شاید به همین خاطر است 

که تمام معمارهای دنیا را آورده اند

تا از خشت خشت ِ یادت ،

                            در من قصر بسازند

مدتی ست جمهوری ات در این سرزمین

                                                بنیانگذاری شده است .

اینجا

قطب شمال هم که باشد

تو کاشف آتش خواهی بود

آتشی که می تواند

                     یخ های مرا ذوب کند .

 

طعم نفس هایت را در استکان هایم  بریز!

تا با خوردن یک استکان

                               شاعر شوم

قلم هایم

آنقدر به سازت رقصیده اند

که دست های بی حواسم را

                                  به جوهر، آغشته کرده اند.

مادرم

باید هر روزغروب

دست هایم را

با لباس های چرک بشوید

و زیر آفتاب نگاهت  پهن کند

آنوقت می بینی

 از بند بندم شعرمی ریزد

 

پوستم را به صحاف ها سپرده ام

تا برایت کتابی خطی بسازند

این کتاب ، کودک درون من است

صورتش را پای ماه ، شسته ام

"یک مشت آسمان " را در جیب هایش ریخته ام

و از همان عطری  که دوست داشتی

                                               به لباسش زده ام

به پست چی می سپارمش

تا برایت بیاورد

خوب مواظبش باش

                            شاید خودت باشی  ...

                                                          خودت !!!!  . مجموعه غزل عشق های بی حواس

نمایشګاه کتاب ، سالن شبستان راهرو23 غرفه 23 انتشارات فصل پنجم

***

غزل هایی از این مجموعه:

غزل مدار مبهم در سایت مرور

غزل سرزمین من در روزنامه اطلاعات

چند غزل در سایت چوک

دو غزل در سایت طغیان

غزل مشعل در سایت یانوس

غزل مرغ های دریایی در سایت کیاګرافیک

دو غزل در سایت رسانه

رویای کبود در روزنامه اطلاعات

غزل حروف ابجد در سایت یک لحظه تا عشق

غزل آخرین قطار در سایت شعر یار

دو غزل در سایت یانوس

غزل ماهی که تویی در سایت مرور

غزل نه اشتباهی نیست در سایت ماندګار

دو غزل در سایت طغیان

غزل جنون بندری در سایت فارسی زبانان

رود کارون در سایت ماندګار(از طریق فیلتر شکن در دسترس می باشد)

غزلی در سایت ادب فارسی

غزلی در سایت کیا ګرافیک

می روی شاید مرا پیدا کنی در آسمان آبی عشق


خبر چاپ مجموعه عشق های بی حواس در :

 خبر ګزاری فارس

 فارسی زبانان

 سایت خبر فارسی

 روزنامه افکار

 باشګاه خبرنګاران

وب سایت قیام قلم


. مجموعه رباعی یک مشت آسمان

نمایشګاه کتاب سالن شبستان راهرو 23 غرفه 23 انتشارات فصل پنجم


خبر چاپ مجموعه یک مشت آسمان در :

 سایت تبیان

 خبر ګزاری فارس

 باشګاه خبرنګاران

 سایت فارسی زبانان

 خبر فارسی

  افکار

***

مراکز فروش در تهران:

* میدان انقلاب ، ابتدای کارګر جنوبی کوچه ی مهدیزاده  پلاک 4 واحد 10

* روبروی درب اصلی دانشګاه تهران پاساژ فروزنده طبقه ی منفی یک فروشګاه انجمن شاعران ایران

* روبروی درب اصلی دانشګاه تهران پاساژ فروزنده طبقه منفی دو فروشګاه دفتر شعر جوان

* خیابان انقلاب تقاطع ابوریحان ، نشر مولی


. مجموعه شعر آیینی خورشیدهای توأمان

نمایشګاه کتاب تهران سالن شبستان راهرو 1 غرفه انتشارات آرام دل


خبر چاپ مجموعه خورشید های توأمان در :

خبر ګزاری فارس

خبر فارسی

 فارسی زبانان


. مجموعه هنوز قلب قلم درد می کند .. برګرد!(چاپ دوم)

  نمایشګاه کتاب غرفه انتشارات آرام دلمرکز پخش:تهران ، میدان انقلاب کارګر جنوبی خیابان شهدای ژاندارمری

پاساژ کوثرپلاک 7 انتشارات آرام دل - تلفن : 02166971697


دوستان عزیز در کاشان می توانند مجموعه ها را از سه راه غزنوی - کتاب فروشی جوان تهیه کنند

 مقدمه


هنوز نمی دانم

شاعر این شعر ها منم یا تو ! !

دیگر برای واژه هایم

حواسی نمانده است .


شب ها از دل خواب هایم

صدای موج می آید

و مرغ های دریایی را

                         به سویت پَر می دهد

بادهای ساحلی از کف دستانت    

                                 شروع به وزیدن می کنند

تا گل های موگیر مرا

                            به رقص آورند

تا کشتی توفان زده ای را

                           از لابلای موهایم

                                               در خلیج آرام زانوانت به گِل بنشانند     

 

 

هر صبح

باد، با گرده افشانی گل های سپید

ذرات تو را

به شیشه های اتاق می پاشد

تا قناری های روانداز

 مرا با آوازشان بیدار کنند


می توانی با خیال راحت

نام کشورت را

بر سر در ِ قلبم بکوبی

این جا رودخانه ای وحشی در جریان است

رودخانه ای که هیچ کس

                                پیش از تو نتوانسته بود

پلی روی خروشش بنا کند .

 

سبدی بیاور

                و ازگونه هایم زعفران بچین !

در من ،  باغبان ها همیشه بیدارند

تا از زمین ،

تخم نگاهت را برویانند

واز چشمه های همیشه  جوشانت

در مویرگ هایم بریزند

 

شاید به همین خاطر است

که کاوش گران

در خاک تنم

رگه های طلا یافته اند

 

شاید به همین خاطر است 

که تمام معمارهای دنیا را آورده اند

تا از خشت خشت ِ یادت ،

                            در من قصر بسازند

مدتی ست جمهوری ات در این سرزمین

                                                بنیانگذاری شده است .

اینجا

قطب شمال هم که باشد

تو کاشف آتش خواهی بود

آتشی که می تواند

                     یخ های مرا ذوب کند .

 

طعم نفس هایت را در استکان هایم  بریز!

تا با خوردن یک استکان

                               شاعر شوم

قلم هایم

آنقدر به سازت رقصیده اند

که دست های بی حواسم را

                                  به جوهر، آغشته کرده اند.

مادرم

باید هر روزغروب

دست هایم را

با لباس های چرک بشوید

و زیر آفتاب نگاهت  پهن کند

آنوقت می بینی

 از بند بندم شعرمی ریزد

 

پوستم را به صحاف ها سپرده ام

تا برایت کتابی خطی بسازند

این کتاب ، کودک درون من است

صورتش را پای ماه ، شسته ام

"یک مشت آسمان " را در جیب هایش ریخته ام

و از همان عطری  که دوست داشتی

                                               به لباسش زده ام

به پست چی می سپارمش

تا برایت بیاورد

خوب مواظبش باش

                            شاید خودت باشی  ...

                                                          خودت !!!!  . مجموعه غزل عشق های بی حواس

نمایشګاه کتاب ، سالن شبستان راهرو23 غرفه 23 انتشارات فصل پنجم

***

غزل هایی از این مجموعه:

غزل مدار مبهم در سایت مرور

غزل سرزمین من در روزنامه اطلاعات

چند غزل در سایت چوک

دو غزل در سایت طغیان

غزل مشعل در سایت یانوس

غزل مرغ های دریایی در سایت کیاګرافیک

دو غزل در سایت رسانه

رویای کبود در روزنامه اطلاعات

غزل حروف ابجد در سایت یک لحظه تا عشق

غزل آخرین قطار در سایت شعر یار

دو غزل در سایت یانوس

غزل ماهی که تویی در سایت مرور

غزل نه اشتباهی نیست در سایت ماندګار

دو غزل در سایت طغیان

غزل جنون بندری در سایت فارسی زبانان

رود کارون در سایت ماندګار(از طریق فیلتر شکن در دسترس می باشد)

غزلی در سایت ادب فارسی

غزلی در سایت کیا ګرافیک

می روی شاید مرا پیدا کنی در آسمان آبی عشق


خبر چاپ مجموعه عشق های بی حواس در :

 خبر ګزاری فارس

 فارسی زبانان

 سایت خبر فارسی

 روزنامه افکار

 باشګاه خبرنګاران

وب سایت قیام قلم


. مجموعه رباعی یک مشت آسمان

نمایشګاه کتاب سالن شبستان راهرو 23 غرفه 23 انتشارات فصل پنجم


خبر چاپ مجموعه یک مشت آسمان در :

 سایت تبیان

 خبر ګزاری فارس

 باشګاه خبرنګاران

 سایت فارسی زبانان

 خبر فارسی

  افکار

***

مراکز فروش در تهران:

* میدان انقلاب ، ابتدای کارګر جنوبی کوچه ی مهدیزاده  پلاک 4 واحد 10

* روبروی درب اصلی دانشګاه تهران پاساژ فروزنده طبقه ی منفی یک فروشګاه انجمن شاعران ایران

* روبروی درب اصلی دانشګاه تهران پاساژ فروزنده طبقه منفی دو فروشګاه دفتر شعر جوان

* خیابان انقلاب تقاطع ابوریحان ، نشر مولی


. مجموعه شعر آیینی خورشیدهای توأمان

نمایشګاه کتاب تهران سالن شبستان راهرو 1 غرفه انتشارات آرام دل


خبر چاپ مجموعه خورشید های توأمان در :

خبر ګزاری فارس

خبر فارسی

 فارسی زبانان


. مجموعه هنوز قلب قلم درد می کند .. برګرد!(چاپ دوم)

  نمایشګاه کتاب غرفه انتشارات آرام دلمرکز پخش:تهران ، میدان انقلاب کارګر جنوبی خیابان شهدای ژاندارمری

پاساژ کوثرپلاک 7 انتشارات آرام دل - تلفن : 02166971697


دوستان عزیز در کاشان می توانند مجموعه ها را از سه راه غزنوی - کتاب فروشی جوان تهیه کنند

حسنا محمدزاده

  • متولد:
  • محل تولد: کاشان
  • مهندسی الکترونیک
  • قلب قلم
امتیاز دهید:
Article Rating | امتیاز: با 0 رای


نظرات

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.