چشمانت 6

شاعر: مصطفی محدثی خراسانی

19 شهریور 1391 | 881 | 1
 

ماییم و تب حضور در چشمانت

آیات زلال نور در چشمانت

می آیی و جان به واژه ها می بخشی

با محشر شعر و شور در چشمانت

******

مهتابی و با ستاره برمیگردی

هنگام،به یک اشاره برمیگردی

تو کفترآشنای این بام ودری

هرجا بروی ،دوباره برمیگردی

 

 

ماییم و تب حضور در چشمانت

آیات زلال نور در چشمانت

می آیی و جان به واژه ها می بخشی

با محشر شعر و شور در چشمانت

******

مهتابی و با ستاره برمیگردی

هنگام،به یک اشاره برمیگردی

تو کفترآشنای این بام ودری

هرجا بروی ،دوباره برمیگردی

 نظرات

26 دی 1391 07:14 ب.ظ
درود بر شما
رباعي دوم خيلي زيبا بود.......