تسبيح گنجشک

شاعر: سید حبیب نظاری

04 آبان 1391 | 2164 | 1

سلام.


اولين دفتر از دوبيتي‌هاي گنجشکي با عنوان خدا تسبيحي از گنجشک دارد که مجموعه‌اي است از 1-40 دوبيتي


در کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان به چاپ رسيد.


...و هنوز، نان گندم خوب است.
و هنوز، آب مي‌ريزد پايين، اسب‌ها مي‌نوشند.


خدا تسبيحي از گنجشک دارد


دفتر دوم اين دوبيتي‌ها را به زودي به ناشر ديگري خواهم سپرد.


مدتي نبودم، هر چند روزهاي پر فراز و نشيبي را سپري کردم، ولي سنگ نبودم...


يک دوبيتي گنجشکي جديد بخوانيد:


تو هم مثل دل من بي‌قراري


صبوري، ساده‌اي، چشم‌انتظاري


تو را هم عاشقانه دوست دارم


تو با گنجشک‌ها فرقي نداريسلام.


اولين دفتر از دوبيتي‌هاي گنجشکي با عنوان خدا تسبيحي از گنجشک دارد که مجموعه‌اي است از 1-40 دوبيتي


در کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان به چاپ رسيد.


...و هنوز، نان گندم خوب است.
و هنوز، آب مي‌ريزد پايين، اسب‌ها مي‌نوشند.


خدا تسبيحي از گنجشک دارد


دفتر دوم اين دوبيتي‌ها را به زودي به ناشر ديگري خواهم سپرد.


مدتي نبودم، هر چند روزهاي پر فراز و نشيبي را سپري کردم، ولي سنگ نبودم...


يک دوبيتي گنجشکي جديد بخوانيد:


تو هم مثل دل من بي‌قراري


صبوري، ساده‌اي، چشم‌انتظاري


تو را هم عاشقانه دوست دارم


تو با گنجشک‌ها فرقي نداريامتیاز دهید:
Article Rating | امتیاز: 4 با 10 رای


نظرات

مصطفی کارگر
08 آبان 1391 12:38 ب.ظ
مدتهاست گنجشکی‌های آقا سید را مرور می‌کنیم.