(بدون عنوان)

شاعر: علیرضا بدیع

17 آبان 1391 | 1264 | 0
روزگاری سرمون گرم بود و حوصله داشتیم. به فراخوان های شعر جواب می دادیم. البته نه هر فراخوانی. فراخوان های آبرومندانه. هر ماهی طی سفرهای استانی به 4 استان سر می زدیم. بسیاری از دوستان خوبم هم رو همون روزگار پیدا کردم...
اما چند سالی ست منفعل...
شدم. امسال هیچ کجا به عنوان شرکت کننده نرفتم. سال گذشته تنها فجر شرکت کردم. امیدوارم روزی بیاد که در فجر هم شرکت نکنم.
بگذریم. این جشنواره ها و کنگره ها نردبان خوبی ست برای جوان ترهای ادبیات. در ادامه فراخوانی برای دوستانی که اشتیاق به شرکت دارند می گذارم. بنده هم در اجرای این سوگواره نقش مختصری دارم. خوش حال می شم کارهاتون رو ببینم:
 
 
مطلب در حال آماده سازی ست... منتظر باشید
روزگاری سرمون گرم بود و حوصله داشتیم. به فراخوان های شعر جواب می دادیم. البته نه هر فراخوانی. فراخوان های آبرومندانه. هر ماهی طی سفرهای استانی به 4 استان سر می زدیم. بسیاری از دوستان خوبم هم رو همون روزگار پیدا کردم...
اما چند سالی ست منفعل...
شدم. امسال هیچ کجا به عنوان شرکت کننده نرفتم. سال گذشته تنها فجر شرکت کردم. امیدوارم روزی بیاد که در فجر هم شرکت نکنم.
بگذریم. این جشنواره ها و کنگره ها نردبان خوبی ست برای جوان ترهای ادبیات. در ادامه فراخوانی برای دوستانی که اشتیاق به شرکت دارند می گذارم. بنده هم در اجرای این سوگواره نقش مختصری دارم. خوش حال می شم کارهاتون رو ببینم:
 
 
مطلب در حال آماده سازی ست... منتظر باشید


نظرات

  
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.