دفتر مجازی شعر

 

تمام دارایی من

شاعر: صابره سادات موسوی

28 آبان 1391 | 2487 | 0

افزون ز تصور است شیدایی من
این حال خوش و غم و شکیبایی من
می بخشی اگر کم است اما بپذیر
این هم دو پسر تمام دارایی من

صابره سادات موسوینظرات

  
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.