مطلب تند

شاعر: مصطفی محدثی خراسانی

22 دی 1391 | 1481 | 0

 

 

از زبان یوسفعلی میرشکاک،برادرترین ما نابرادران.

به بهانه مراسم بزرگداشت حضرتش در موسسه فرهنگی اوج در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۱

 

اینجا که منم ،چون تو کسی راه ندارد

این راه بجز رهرو گمراه ندارد

 

بگذار مرا و بگذر ناصح مشفق

بگذار مرا و بگذر راه ندارد

 

اینجا که منم ازخود من هیچ اثر نیست

آنجا که تویی جز تو پر کاه ندارد

 

رندانه اگر قصد کنی قربت دل را

این قصر تو را قلعه و در گاه ندارد

 

تکفیر مرا جبرتو ناچار و شگفتا

 مختار من ازجبر تو اکراه ندارد

 

تند است مرا مطلب و کند است تو را فهم

این نخل تو راشاخه کوتاه ندارد

 

از بهت برون آی و مشو رنجه تر از این

شطر نج جگر سوختگان شاه ندارد

 

من یوسفم و رستم وپابند برادر

برگردم ازاین راه اگر چاه ندارد

 

 

 

از زبان یوسفعلی میرشکاک،برادرترین ما نابرادران.

به بهانه مراسم بزرگداشت حضرتش در موسسه فرهنگی اوج در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۱

 

اینجا که منم ،چون تو کسی راه ندارد

این راه بجز رهرو گمراه ندارد

 

بگذار مرا و بگذر ناصح مشفق

بگذار مرا و بگذر راه ندارد

 

اینجا که منم ازخود من هیچ اثر نیست

آنجا که تویی جز تو پر کاه ندارد

 

رندانه اگر قصد کنی قربت دل را

این قصر تو را قلعه و در گاه ندارد

 

تکفیر مرا جبرتو ناچار و شگفتا

 مختار من ازجبر تو اکراه ندارد

 

تند است مرا مطلب و کند است تو را فهم

این نخل تو راشاخه کوتاه ندارد

 

از بهت برون آی و مشو رنجه تر از این

شطر نج جگر سوختگان شاه ندارد

 

من یوسفم و رستم وپابند برادر

برگردم ازاین راه اگر چاه ندارد

 نظرات

  
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.