(آرشیو نویسنده محمدمهدی سیار)

دفتر شعر

بين جماعت هم نماز ما فرادا بود

 
آري همين امروز و فردا باز مي گرديم
ما اهل آن جاييم از اين جا باز مي گرديم
 
با پاي خود سر در نياورديم از اين اطراف
با پاي خود يک روز اما باز مي گرديم
 
چون ابرها صحرا به صحرا برد ما را باد
چون رودها صحرا به صحرا باز مي گرديم
 
اين زندگي مکثي ست ما بين دو تا سجده
استغفرللّهي بگو، ما باز مي گرديم
 
بين جماعت هم نماز ما فرادا بود
عمري ست تنهاييم و تنها باز مي گرديم*
 
ما عاقبت «انّا اليه راجعون» بر لب
از کوچه ي بن بست دنيا باز مي گرديم
 
 
 
*و لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره
 
همانا تنها به سوی ما آمدید، آن سان که در آغاز آفریدیمتان (انعام/94)
 


09 دی 1393 2400 0

بعد از تو خاک بر سر دنيا علي علي...

 
دلتنگي هميشه ي بابا علي علي!
سردارِ لشگر من تنها علي علي!
 
قدري بمان، به دل نگراني هاي اين حرم
مهلت بده براي تماشا علي علي!
 
بايد «وَ إن يکاد» بخوانم که دور باد
چشمان بد از اين قد و بالا علي علي!
 
يک سوي خيره چشم همه: اين پيمبر است
يک سوي باز مانده دهان ها: علي... علي
 
اين گونه پا مکش به زمين، مي کُشي مرا
بنگر نفس نفس زدنم را علي علي
 
از هم گسست رشته ي تسبيحم آه... آه...
از هم گسست... ارباً... اربا... علي... علي...
 
جز آب چشم و آتش دل بعد از اين مباد
بعد از تو خاک بر سر دنيا علي علي...
 


10 آبان 1393 2422 0

باران ناگهان!

 
بنگر چه کرده اي!
اي شوخ و شنگ! اي تر و تازه!
باران ناگهان!
هر چاله چوله اي
آيينه اي شده ست پر از ابر و آسمان!
هر جا که پاي مي نهي ابري روان شده
بنگر زمين گُله به گُله آسمان شده
 


22 مهر 1393 2140 0

آن گوشه نگاه کوچکي روييده ست

 

آن گوشه نگاه کوچکي روييده ست
بر خاک پگاه کوچکي روييده ست
 
آن گوشه ي باغچه، همين صبح انگار
سبحان اللّه کوچکي روييده ست
 
 


07 مهر 1393 1328 0

اين چاكِ پيرهن كه از آن شرم داشتيم...

خاموش لب به هجو جهان باز كرده است

اين زخمِ ناگهان كه دهان باز كرده است

 
چشمم بساط چشم فرو بستن از جهان

در اين جهان چشم چران باز كرده است

 
اشكم بر آمد از پس گفتن، چه خوب هم...

طفلك اگرچه دير زبان باز كرده است

 
اين چاكِ پيرهن كه از آن شرم داشتيم

خود لب به پاك بودنمان باز كرده است

...

من خود به چشم خويش شنيدم هزار بار

هر غنچه اي لبي به اذان باز كرده است

 17 شهریور 1393 1162 0

ما شاعرکان قافيه بافيم و زبان باز

 
اي دل! تو که مستي ـ چه بنوشي چه ننوشي ـ
با هر مي ناپخته نبينم که بجوشي
 
اين منزل دلباز نه دزدي ست نه غصبي
ميراث رسيده ست به ما خانه به دوشي
 
دلسردم و بيزار از اين گرمي بازار
غم هاي دم دستي و دل هاي فروشي
 
رفته ست ز ياد آن همه فرياد و نمانده ست
جز چند اذان، چند اذانِ درِ گوشي
 
نه کفر ابوجهل و نه ايمان ابوذر
ماييم ميانمايگي عصر خموشي
 
ما شاعرکان قافيه بافيم و زبان باز
در ما ندميده ست نه ديوي نه سروشي
 


08 شهریور 1393 1729 0

از «عدل» هزار قصه گفتند ولي...

 
اين بسته کمر يکسره در خدمت ما...
آن خسته جگر در طلب راحت ما...
از «عدل» هزار قصه گفتند ولي
جز «قسط» نشد آخر سر قسمت ما!
 


23 مرداد 1393 1292 0

پرسيد که دوستم نداري؟

 
پرسيد که دوستم نداري؟
گفتم چه شد آن يقين و ايمان؟!
 
خنديد: ليطمئن قلبي!
خنديدم: پس به حکم قرآن...
 
برخيز بيا ببُر سرم را
آنگاه به آتشم بسوزان
 
خاکستر تازه ي مرا بعد
بر قله ي چار کوه بنشان
 
آن گاه مرا بخوان دوباره
تا بازآيد به قالبم جان
 
تا باز آيم دوان به سويت
تا باز آيد به جانت ايمان!
 


12 مرداد 1393 2289 0

کي روز زمين خوردنشان مي آيد؟!

 
کي موسم پژمردنشان مي آيد؟
پايان دل آزردنشان مي آيد؟
ديديم زمين خواري شان را يا رب!
کي روز زمين خوردنشان مي آيد؟!
 


03 تیر 1393 1052 0

نه... نه... مرا نبلعيد!

 
نه... نه... مرا نبلعيد!
اين التماس نيست
اين آخرين نصيحت کرمي ست نيمه جان
آويخته به حلقه ي قلاب
در گوش ماهيان
 


28 خرداد 1393 1432 0

عصر مردم بدون ردّ پاست

 
سنگ فرش
زير پاي هيچ کس
ذره اي فرو نمي رود
سنگ فرش
راه  رسمي زمان ماست
عصر
عصر مردم بدون ردّ پاست
 


07 خرداد 1393 1554 0

گاهي به خودت وقت ملاقات بده

 
گهگاه تنفسي به اوقات بده
رنگي به همين آينه ي مات بده
من ميدانم سرت شلوغ است ولي
گاهي به خودت وقت ملاقات بده
 


07 خرداد 1393 494 0

عشق ميراث آدم و حواست

 
چه بگويم؟ نگفته هم پيداست
غم اين دل مگر يکي دو تاست؟
 
به همم ريخته ست گيسويي
به همم ريخته ست مدت هاست
 
هم به هم ريخته ست هم موزون
اختيارات شاعري خداست
 
در کش و قوس بوسه و پرهيز
کارمان کار ساحل و درياست
 
نيست مستور آن که بد مست است
چشم تو اين ميانه استثناست!
 
خاطرت جمع! من پريشانم
من حواسم هنوز پرت هواست
 
از پريشاني اش پشيمان نيست
دل شيداي ما از آن دل هاست!
 
هر کجا مي روي دلم با توست
هر کجا مي روم غمت آنجاست
 
عشق سوغات باغ هاي بهشت
عشق ميراث آدم و حواست
 


07 خرداد 1393 391 0

شرابي خانگي دائم رگم را گرم مي دارد

 
چگونه در خيابان هاي تهران زنده مي مانم
مرا در خانه قلبي هست... با آن زنده مي مانم
 
مرا در گوشه ي اين شهر، آرام و قراري هست
که تا شب اين چنين ايلان و ويلان زنده مي مانم
 
هواي ديگري دارم... نفس هاي من اين جا نيست
اگر با دود و دم در اين خيابان زنده مي مانم
 
شرابي خانگي دائم رگم را گرم مي دارد
که با سکرش زمستان تا زمستان زنده مي مانم
 
بدون عشق بي دينم، بدون عشق مي ميرم
بدين سان زندگي کردم، بدين سان زنده مي ميانم
 


07 خرداد 1393 589 0

سر در گم نسخه هاي مخدوشم

 
باري ست گران که مانده بر دوشم
اين سر که از آن نمي پرد هوشم
 
چون خانه ي بي حافظ و بي قرآن
از ياد فرشتگان فراموشم
 
چون مسجد بي نمازخوان مانده
با اين همه چلچراغ، خاموشم
 
سوگند به عصر... سخت دلگيرم
آن قدر که با خودم نمي جوشم
 
هم، اين دل بي خود است در سينه
هم عاطل و باطل است آغوشم
 
چون ماهي بي نفس پشيمانم
جنبيده اگر کمي سر و گوشم
 
هم خانه ي خاطرات بي خوابم
هم صحبت خواب هاي مغشوشم
 
ديري ست مردّدم «خدا» يا «خود»؟
سر در گم نسخه هاي مخدوشم
 
در خاطر عاطر فراموشي
مانده ست ترانه هاي خاموشم
 


07 خرداد 1393 279 0

حيران شده از پرسش وارونه ي چتر

 
چون بغض شکست و بعد چون اشک نشست
دور از نظر جماعت چتر به دست
 
حيران شده از پرسش وارونه ي چتر
باران که علامت تعجب شده است
 


05 خرداد 1393 283 0

حس و حال مبهم خوشي ست

 
در کمال بي خيالي و شکوه
خيره مي شوم به چشمهاي تو
حس و حال مبهم خوشي ست
حس و حال قايقي ست کاغذي
که بي گدار
مي زند به آب
 


05 خرداد 1393 1351 0

پيشاني مواج ماهي گير

 

پيشاني مواج ماهي گير
يا چشم هاي ساده ي اين ماهي بي تاب؟...
آنک سؤالي مانده آويزان
در امتداد ريسمان در آب
 


05 خرداد 1393 1456 1

باران ناگهان

 
من در کمال صحت عقل
وقف صحيح شرعي کردم
دلتنگي بدون دليل غروب را
دلبازي دو منظره:
دريا و آسمان
ـ دريا و آسمان شمال و جنوب را ـ
موسيقي سه گاه مقدس را:
گاهِ تکان برگ
در بارش نسيم
گاهِ وزيدنِ
باران ناگهان
گاه طلوعِ عصر
از سمت آفتاب
وقف صحيح شرعي کردم
اکنون را
و آن چه را که ذکر شد اين جا
وقف تلاوتِ
ياد تو مهربان
امضاي واقف
امضاي شاهدان
 


05 خرداد 1393 305 0

چشم انتظار اولین باران

 

اوضاع... ای... بد نیست، مشغولم

با چند تخته پاره و ارّه

کنج کویری لخت

خو کرده با تنهایی پیشین

با رنج نجاری

با طعن بسیاران

مشغول کشتی ساختن

چشم انتظار اولین باران

 01 خرداد 1393 1457 1
صفحه 3 از 8ابتدا   قبلی   1  2  [3]  4  5  6  7  8  بعدی   انتها