دفتر مجازی شعر

(آرشیو نویسنده کاظم بهمنی)

دفتر شعر

نمايشگاه كتاب

                                          جلسه نقد کتاب پيشآمد دفتر شعر جوان

چاپ دوم پيشآمد در نمايشگاه امسال:

سالن شبستان ، راهرو 20 ، غرفه 21 ، نشر شاني01 اردیبهشت 1390 1828 0

يك غزل جديد
تير برقي چوبيم در انتهاي روستا


تير برقي «چوبيم» در انتهاي روستا
بي فروغم کرده سنگ بچه هاي روستا

ريشه ام جامانده در باغي که صدها سرو داشت
کوچ کردم از وطن، تنها براي روستا

آمدم خوش خط شود تکليف شبها،آمدم
نور يک فانوس باشم پيش پاي روستا

ياد دارم در زمين وقتي مرا مي کاشتند
پيکرم را بوسه مي زد کدخداي روستا

حال اما خود شنيدم از کلاغي روي سيم
قدر يک ارزن نمي ارزم براي روستا

کاش يک تابوت بودم کاش آن نجار پير
راهيم مي کرد قبرستان به جاي روستا

قحطي هيزم اهالي را به فکر انداخته است
بد نگاهم مي کند ديزي سراي روستا

من که خواهم سوخت حرفي نيست اما کدخدا
تير سيماني نخواهد شد عصاي روستا
       همين شعر در جام جم

       مطلبي در مورد پيشآمد در راديو جوان............................................................................................

چاپ دوم
پيشآمد هم بعد از پنج ماه از اتمام چاپ اول به بازار اومد!!

* فروشگاه خانه شاعران ايران تنها جايي هست که اين مجموعه رو داره!

آدرس:
تهران ، انقلاب ،روبروي دانشگاه تهران ،پاساژ فروزنده ،طبقه همکف ،فروشگاه خانه شاعران ايران 
تماس:66970131_021 

*شرمنده ي همه ي دوستاني هستم که از شهرهاي مختلف پيغام مي ذارن و من نمي تونم کتاب بهشون برسونم ، اميدوارم هر چه زودتر اين امکان فراهم بشه

ممنون از لطف و توجه همه ي دوستان

در پناه حق...
27 اسفند 1389 2681 0

سرزميني در بهشت


سرزميني در بهشت


مي رسد يك روز فصل بوسه چيني در بهشت
روي تـخـتـي با رقيبـان مي نشيني در بهشت


تـا خـدا بـهـتـر بسوزانـد مـرا خواهـد گذاشت
يك نمايـشگـر در آتـش ، دوربـيـنـي در بهشت


صاحب عشـق زميـنـي را به دوزخ مي بـرنـد
جا نـدارد عشق هاي اين چنـيـنـي در بهشت


گـيـرم از روي كـرم گـاهي خـدا دعـوت كـنـد
دوزخي ها را بـراي شب نـشيني در بهشت


...بـا مـرامـي كه من از تـو بـاوفـا دارم سـراغ
مي روي دوزخ مـرا وقتـي بـبـيـنـي در بهشت


مـن اگـر جـاي خـدا بـودم بـراي «ظـالـمـيــن»
خلق مي كردم به نامت سرزميني در بهشـت
از دفتر پيشآمد...05 مهر 1389 2013 0
صفحه 2 از 2ابتدا   قبلی   1  [2]  بعدی   انتها