(آرشیو پدیدآورنده سیده تکتم حسینی)

دفتر شعر

غربت ...

 

غریبم

شبیه جمعه های قد بلندی که سرمه می کشند و

به انتظار می ایستند

غریبم ...

 23 تیر 1391 855 0

عاشقانه ای به امام حاضر ...

 

تنها خودت حس می کنی تنهایی ات را

شب های گریه غــربت یلـدایــــی ات را

 

اندوه تو از جنــس اندوه کســی نیـست

چندین برابر کرده غـــم زیــبایـــی ا ت را

 

هــرجنــگلــی در آرزوی شال سبــــزت

هر چشــمه ای اما دل دریایــی ات را ...

 

ای قبله ی ریحانه ها در سجده هستند ـ

بابونه ها عطــر خوش صـحـــرایــی ات را

...

در فاطمیــه گریه کـردم ، عهــد بســتـم

تا چله بنشیــنــم غم زهــــرایی ات را ...

 

 12 تیر 1391 1361 0

شوریدگی ...

 

با نغمه ی عاشقانه ات می رقصید

با تلـخ ترین ترانــه ات می رقصیـــد

 

این ماهــی تشنه،ماهی غمگینت

در بستر رودخانـه ات می رقصید ...

 

 24 خرداد 1391 1033 0

 

وقتی آدم ها

همدیگر را ساده می بلعند

تو چرا هنوز

درگلویم گیر کرده ای ؟

 17 خرداد 1391 982 1

میلاد "عشق" مبارک...

 

تو مراد من ،تو نجات من ،به حیات من ،به ممات من

چه ضرر کنی ،چه زیان بری ،که برآوری و عطا کنی

تو شــه ســـریر ولایتـــی ،تو مـــه منیـــر هدایتــــی

چه شود گهی به عنایتــی ،نگهی بسـوی گدا کنی

                                                   

                                                  " دیوان وفایی "

 15 خرداد 1391 887 0

به باران که ترانه ی ابراست ..

 

مگر شعر جز این است که ترانه ای خاموش باشد بر لبهای افسرده ی شب

یا مویه ای بلند در صدای جیرجیرکها ...

 

مـــی چینــم از لبــهای سرخـــت چیــدنی ها را

از مــرمـــر لبخنــــــــدهـــایــت روشــنــــی ها را

 

تا پر شـــوم از حــس جنگـل،حال کوهســـتان ...

بو مــــی کشـــم موهایـــت این آویشــنــی ها را

 

هر شــــب در آغــــوش خیالت خواب می بینــم

هـــــم دیدنـــی ها را و هــــم نــا دیدنــــی ها را

 

جان هستی و این جسم عاصی را نمی خواهی

تا کــــی به جــــان خود بـــــدوزم ناتنـــــی ها را

 

هــر چه بخواهــی میل میل توســت می خواهم

حتـــــی به جــای دوستـــی ها دشمنــــی ها را

 

اما طلای نـــاب مـــن هـرگـــــز نمـــــی فهـمــــی

انــــــدازه ی انــــدوه آدم آهــــنــــــــی هــا را ....

 

                                                   

                                                            اردی بهشت ...

 31 اردیبهشت 1391 976 0

به بهار..

 

یه غزل ناکامل که هنوز ادامه اش گیر کرده تو اردی بهشت سال گذشته

 

نشسته برف های قله ها بر روی گیسویت

کشــــانده انزوای دره ها در کنج پستویــت

 

شمیم لاله های سرخ کوهی روی لبهایـت

و چشم انداز بکر کوه و جنگل چشم وابرویت

 

شبیه قایقی هستم که در امواج سرگردان

پناهـــم ساحل آغوش و لنگــرگاه پهلویـــت

 

غمت را باز هم برشانه های شعر من بگذار

زمانـــی که سرم را می گذارم روی زانویـــت

 

                                                               مادر ...

        23 اردیبهشت 1391 870 0

بغض ...

 

نه از عشق بخاری بلند می شود

نه از نفس های دروغگوی من

وقتی دست بر نیمرخ از دهان افتاده ام می کشی ..

لبخندت گیر کرده در چالش ثانیه ها و بطالت روزهایی

که خورشید را بر نیمه ی بامم خشکانده اند

از راهروهای دلال هم لب گوری نمی رسم

زندگی در دهانم جا خوش کرده

نیش زنبورهایش زبانم را می زند

و حرکت مورچه های بالدار در سرم گیج می رود

صخره ها از گرده ی چپم نفس می گیرند

وقتی آوازهای غمگینت درحیاط شفا خانه می پیچد

و آهی پوسیده تو در توی ریه هایم..

نبض باران بالا می زند

درخت های تب دار مسموم می رسند

و زندگی شبیه قدیسه ای بی مو می شود

که آینده اش به دروغ کلاه گیس ها رفته

من بارها با "نوسترآداموس" قهوه نوشیده ام

طعم لحظه های دروغ را می شناسم

وطغیان عطر بهار نارنج ها را در چشم های شرقی ات ..

فراموشی در تنم دم کشیده

پنجره را ببند

چشم هایم را ..

از این دهان نیمه باز بخاری بلند نمی شود ...

 

                                                                  بهار

                                                                        اردی بهشت ..

 16 اردیبهشت 1391 923 0

دریا...

گفت:
دریا بدون مرغان دریایی هم دریاست
اما دریایی
بدون مرغان دریایی ...


12 اردیبهشت 1391 1501 0

سکوت ...

سکوت مادر واژه هاست ...08 اردیبهشت 1391 1358 0

تیــــغ را بـــردار و خواب فرش ابریـشم ببــــاف

 

دختر بافــنــــــده رویاهات را مـحــکم ببــــــاف

در ترنـــج رنـــج، عرش و فرش را در هم ببـاف

 

بر گلیـــم چــرت های پــــاره دارت می زنـنــد

تیــــغ را بـــردار و خواب فرش ابریـشم ببــــاف

 

هفت سین از سینه ریزت سیب حوا چیده است

سبزه بالا سیـــر و ســـرکه بــر دل آدم ببــــــاف

 

اشک شیـــرین، چشـــم لیلا، غمزه ی گردآفریــد

عشـق و عصــمت را زلیـــخایی تر از مریم بباف

 

بیـــدلی کن بر خیــالاتی که می بافی بخنـــد

فرخی شو حــــله ای با تار و پـــود غم ببـــــــاف

 

زندگـــــی را آرزو کــــن، آرزو را زندگـــــــــــی ...

ریشه ریشه، واژه واژه عشق را  "تکتم" بباف

 

                                                           تاریخ :بهمن بود...تولدم

 08 اردیبهشت 1391 2528 1

سفر ..

 

 

سکوت مادر واژه هاست ...

 

 30 فروردین 1391 823 0

آه ...

 

فکرت را زیر سرم می گذارم

چشمهایت را روی طاقچه ...

خودم را می بندم در دفترچه ی خاطرات آغوشت

در شبی که ماه شبیه تو بود ...

 

 28 فروردین 1391 749 0

عشق رسالت آدم هاست ...

 

ای عشق ای شهزاده ی بی سلطنت بی تاج

اسطوره ی افسانـــــــه هـــــای رفتــه بر تاراج

 

رسواترین پیغمبــــــــر منظـومــــــه ی تاریــــــخ

ای آمده از اوج عـــرش ای رفتـــــه تا معـــــراج

 

مثــل منـــی آرامــش متــــروک یک ســـــاحـل

مثل تو ام زاییـــده ی وحشی تـــریـــن امـــواج

 

چوگان سرگـــردان تــر از گویم چـه می گویم ؟

بازیچـــه ی اســب و ســوار و آبنوس و عــاج

 

مستفـعــلن مستفـعــلن معشوق یا عاشق ؟

مستفـعــلن مستفـعــلن مشتـاق یا محتـاج ؟

 

                                   .................

 

دلم گرفته دلم بزرگ گرفته ...

 به مخاطب خاص:نه اینکه شعر نباشدهست دلی نیست..

 

 

 18 فروردین 1391 961 0

دوود ...

 

اولین بار

ابر از دل آتش متولد شد

چون آهی که از دل من ...

 

                                                  دوشنبه ها ی کوهی هم به روزه انگار ...09 فروردین 1391 700 0

درختان بی گناهند ...

  

رها کن در گلوی نی دوباره بغض چوپــــان را

پریشان تر به دشت آور زن گیسو پریشان را

کمر بر چادرم بستم که با تو پا به پا باشــــم

به پایم رقص خلخال و به چادر رقص طوفان را

ببین سرگیجه می گیرد تمام شهر درچشمم

تمام خاطراتـــی که گرفتـــــه حال آبــــــان را

ودانه دانه می ریـــزد غمــــــی از مردمکهایـم

غمی که داده بر چشمم شکوه برگ ریزان را

درختــان بی گناهنـد و من دیـوانـه می دانــم

به آتش می کشد چشمت تمام این خیابان را

الا یا ایـــــــها الســـاقی گره افتـــاده درکـــارم

که مشکل می کنی هر بار این تقدیر آسان را

 

                                                          آبان ماه

 

و دوست دارم گاهی به دل نوشته هایم"دوشنبه های کوهی"

که اولین لینکم است  سر بزنید

 17 اسفند 1390 829 0

باور کن ...

 

به خدا گیجم که قسم می خورم حتی شادم نمی کند تماشای لی له بازی بچه ها

وقتی گوشه ای از خودم کز کرده ام که پناه ببرم به خیال کودکی ام ...

 

 

                                                                  

 15 اسفند 1390 585 0

خواب رفته ام در مخمل سیاه مردمکهایش...

 

. بی جرقه بی نور ،سیگار ... هی دود پشت دود تا حلقه حلقه گم شوم در هوای روسپی شهر ،وقتی  تنهایی می بارد از آغوشی که سر به خیال گورستان می ساید به سکوت سنگها ...

- اگر این شب از سرم بگذردباورکن هزارو یکمین چراغ این افسانه را خاموش میکنم با همین قطره های بی بنیاد...

. اگر این تب بگذرد از بند بند وجودم هزارویکمین ریشه ام می رسد به دور ترین اقیانوس،به متروک ترین جزیره ...به کورترین ریشه ی تاریخ

- به گور کوچکی در کوهستانی دوردست ...

. تو درخت غمگینی هستی که ریشه هایت را موریانه ها جویده اند،میوه هایت را آدمها...

-  ...

 

 07 اسفند 1390 653 0

کمرنگم ...

 

 

انزوا به لبهایت نمی آید

وقتی دهانم از بوسه می افتد ...

 

 04 اسفند 1390 669 0

صدای بارونو می شنوی؟

 

گفت :

صدات مثل یه زمستون بی برفه

که فقط سوز داره

فقط سوز ...

 

 28 بهمن 1390 619 0
صفحه 4 از 4ابتدا   قبلی   1  2  3  [4]  بعدی   انتها