دفتر مجازی شعر

بازگشت به شاخه والد: صفحه مجازی شاعر

همیشه حق با دیوانه هاست

دفتر شعر

شعری برای امام رضا (ع) عزیزم

 

گرچه یک آن نگرفتی نظر از آهوها

بعدِ تو ساده بریدیم سر از آهوها

ریشه ی نافه ی آهوی ختن قیمتی است

پس در آریم یکایک جگر از آهوها

منقرض می شود این گونه که ساده ست اگر -

تو نباشی و نمانَد اثر از آهوها

آدمی سخت درنده ست که کرده ست پلنگ -

دست کم موقع سیری حذر از آهوها

بیش از انسان ‘ حیوان بیم عقوبت دارد!!

گاه ترسیده اگر شیر نر از آهوها !!!

نکته ای هست در این حرف که سازد صیاد

چکمه و چنته و چرمینْ سپر از آهوها

بهترین جای پناهنده شدن وقت بلا

باید آموخت فقط این هنر از آهوها !

فکر کردیم سرودیم تو را ! نسرودیم –

هیچ غیر از غزلی مختصر از آهوها

شعر امروز چو در چرخه ی تکرار افتاد

چه بگوییم نگوییم اگر از آهوها ؟!

 

 18 شهریور 1390 1358 0
صفحه 3 از 3ابتدا   قبلی   1  2  [3]  بعدی   انتها