دفتر مجازی شعر

دفتر شعر

...

 یک ماهی کوچک تقلا می کند در تور
نه قایقی پیداست
نه مرد ماهیگیر.
غوغای مرغان می رسد از دور19 تیر 1391 1685 0

...

 تا سر کوی شما را بلدند
عاشقان را چه غم از نفی بلد؟

 12 تیر 1391 1997 0

...

 از سایه هاتان
باغی شکفته است
آه ای پرنده ها!12 تیر 1391 1646 0

...

 یک ماهی کوچک تقلا می کند در تور
نه قایقی پیداست
نه مرد ماهیگیر.
غوغای مرغان می رسد از دور12 تیر 1391 1584 0

...

 یک جهان حرف دارد
یک جهان حرف.
ردپای تو در برف.12 تیر 1391 1723 0

...

 باران رسید و
           پنجره ام را قشنگ کرد12 تیر 1391 1711 0

...

 عشق

موسیقی شب های تو باد12 تیر 1391 1768 0

...

 زیبا نگاه کن
تا هر چه هست
        در نظرت دیدنی شود12 تیر 1391 1688 0

...

 در این صبح برفی
دلت را به آیینه بسپار
مرا هم دعا کن12 تیر 1391 1501 0

...

 تا پنجره باز است
تا فرصت پرواز مهیاست؛
ای دوست!
         بیا تا پر و بالی بگشاییم12 تیر 1391 1469 0

...

تا پنجره باز است
تا فرصت پرواز مهیاست؛
ای دوست!
         بیا تا پر و بالی بگشاییم


12 تیر 1391 1353 0

...

 ای راوی سرگشتگی من!
من تا ته این قصه
                  به دنبال تو هستم12 تیر 1391 1116 0

...

در همهمه ی این همه دل های مهیب

عشق تو غنیمت است...12 تیر 1391 1119 0

...

 سلام یعنی عشق
هزار بار سلام12 تیر 1391 1173 0

...

 ماه پشت کاج ها در فکر تنهاییش بود
من به فکر تو.12 تیر 1391 986 0

...

 ماه از اوج خودش
روبه تاریکی من می تابد

پلکم از خواب زمین گرم تر است
کفتری نیست دراین چاه که نیست12 تیر 1391 1013 0

...

 از خاطرات وازده ی تقویم
یک برگ کنده می شود و
                             کهنه می شویم12 تیر 1391 1178 0