وبلاگ مژگان عباسلو

دفتر شعر

نسیم گفت و گذشت...

بهار پشت در است.
به گوش پنجره
آرام
نسیم گفت و گذشت...


26 اسفند 1391 3146 1

جا مانده‌ام...

جا مانده‌ام
بر شاخه‌های شکسته‌‌ای
که لانه می‌پنداشتم،
مثل جوجه‌ای
که پرواز نمی‌داند.


17 تیر 1391 1572 0

در خاطرِ من...

 ای ترانه‌ی غمگین!
کوچه باد و باران است
در خاطرِ من بنشین...


17 تیر 1391 1579 0

تو بیا...

در این کوچه باد نمی‌آید
باران نمی‌آید
اما
تو بیا!


17 تیر 1391 1687 0

سهمِ ما...

به آن رود
که در بی‌سرانجامیِ خویش جاری‌ست،
به این باد
که از هرچه جز خود فراری‌ست،
در این زندگی
سهمِ ما بی‌قراری‌ست...


17 تیر 1391 1479 0

عکس ماه

زندگی،
عکس ماهی نشان داد.
دست تقدیر،
هرکجا برکه‌ای دید
سنگ‌هایی شبیه مرا
دانه‌دانه
به بادِ فنا داد...


17 تیر 1391 1865 1