دفتر مجازی شعر

دفتر شعر

ای تیر به حرف حرمله گوش نکن

 

ای تیر، کجا چنین شتابان؟...آرام
قدری به کمان بگیر دندان...آرام
 
ای تیر به حرف حرمله گوش نکن
برگرد!...نرو تو را به قرآن!...آرام


09 آبان 1393 2797 3

ما «تیغ گناه در غلاف» آمده ایم

 

ما «تیغ گناه در غلاف» آمده ایم
از وادی عین و شین و قاف آمده ایم
 
ای مردم شهر! ما خدا را دیدیم
همراه خودش از اعتکاف آمده ایم


04 تیر 1393 410 0

من، آهوی رم کرده ی تهران، آقا

 

من، «آهوی رم کرده ی تهران» آقا
از بَس که نیامدم خراسان، آقا
 
اوضاع دلم وخیم شد...حالا
دیوانه ام ـ از شما چه پنهان ـ آقا!‏


04 تیر 1393 441 0

من ضربدرِ صفر، مساوی با او

 

ما ناظم عشق های درهم هستیم
سرلوحه ی عشق های عالم هستیم
 
(من × 0) = او
یعنی که شدید عاشق هم هستیم


04 تیر 1393 528 0

چندی است دلش پُر است تا برگردی

چندی است دلش پُر است تا برگردی
از دستِ تو دلخور است تا برگردی
این توبه ی عاشقانه، این سجده ی سهو
یک راهِ میان بُر است تا برگردی


08 مرداد 1391 1434 0

خوشحالم از اینکه میهمانم باشی

حتی تو اگر داغ تر از غم باشی
یک لحظه که نه! غمی دمادم باشی
تنها تو مقیم خانه ی قلبم باش
خوشحالم از اینکه میهمانم باشی


06 مرداد 1391 1489 0

من «آهوی رَم کرده ی تهران» آقا

من «آهوی رَم کرده ی تهران» آقا
از بس که نیامدم خراسان آقا
اوضاع دلم وخیم شد...حالا هم
دیوانه ام -از شما چه پنهان- آقا!


04 مرداد 1391 1556 1