دفتر مجازی شعر

دفتر شعر

زخمی که روایتگر دردی باشد...

شاید بتوان راه بیانش را بست
یا این که رگ خون روانش را بست
زخمی که روایتگر دردی باشد
با چسب نمی توان دهانش را بست
 15 آذر 1392 2258 2

امروز سی و دو سال از آن روز گذشت

من قلک خویش را شکستم که پدر...
در کوچه به شوق آن نشستم که پدر...
امروز سی و دو سال از آن روز گذشت
در حسرت آن دوچرخه هستم که پدر...05 شهریور 1392 1857 0

تنهایی من به رنگ تنهایی توست

گوش دل من به زنگ تنهایی توست
عمری است همیشه تنگ تنهایی توست
هر آدمی انگار به رنگی تنهاست
تنهایی من به رنگ تنهایی توست05 تیر 1392 2479 1

یک سوء تفاهم است بین من و تو

نه سیب و نه گندم است بین من و تو
بین من و تو گم است بین من و تو
این عشق که دیگران از او می گویند
یک سوء تفاهم است بین من و تو16 خرداد 1392 2024 0

هر روز کشیده ام عذابی دیگر

عمری است به دنبال جوابی دیگر
هر روز کشیده ام عذابی دیگر
هر شب به هوای دیدنت از خوابی
آسیمه دویده ام به خوابی دیگر!09 آبان 1391 2033 1

قربان سری که درد کردن بلد است...

چندی است دلم به کوچه ی عقل زده است
دیوانه چه داند که چه خوب و چه بد است؟
عشق تو به غیر دردسر نیست ولی
قربان سری که درد کردن بلد است...30 مهر 1391 3015 2

یک عمر پس انداز پدر تردید است

یک عمر پس انداز پدر تردید است
چیزی که نیندوخته ایم امید است
صندوقچه ی جواهرات مادر
جفتی صدف پر آب مروارید است25 مهر 1391 2073 1

قفلی است که مرگ می گشاید آن را...

یک روز مگر کسی بیاید آن را...
نه! فکر نمی کنم نباید آن را...
این زندگی آهنی زنگ زده
قفلی است که مرگ می گشاید آن را...25 مهر 1391 1600 0

دنبال تو هر چه هست راه افتاده

هم رود خراب و مست راه افتاده
هم کوه عصا به دست راه افتاده
یک لحظه گذشتی از کنار دنیا
دنبال تو هر چه هست راه افتاده
 


16 مهر 1391 312 0

کوهی ست بزرگ مادرم در خانه

در سینه اگرچه شعله می افروزد
صد شکر چراغ خانه مان می سوزد
کوهی ست بزرگ مادرم در خانه
دارد شب و روز ابر به هم می دوزد
 


16 مهر 1391 246 0

یک چیز به درد خور در این خانه نبود

بغض آمده و بسته گلوی ما را
در ما خفه کرده های و هوی ما را
یک چیز به درد خور در این خانه نبود
دزد آمد و برد آبروی ما را
 


16 مهر 1391 250 0

خودکار سیاه بیک عاشق شده است

خوش خط و تمیز و شیک، عاشق شده است
افتاده به جیک جیک عاشق شده است
یک قلب کشیده است و تیری در آن
خودکار سیاه بیک عاشق شده است16 اردیبهشت 1391 1169 0