مطالب موجود برای 'در کوچه آفتاب'

دفتر شعر

در کوچه آفتاب پیدا کردم

در خواب شبی شهاب پیدا کردم
در رقص سراب آب پیدا کردم

این دفتر پر ترانه را هم روزی
در کوچه ی آفتاب پیدا کردم


دفتر شعر «در کوچه آفتاب»


14 آذر 1399 1075 0