دفتر مجازی شعر

مطالب موجود برای 'عاشقانه معصوم'

دفتر شعر

...

مامان وقتی باهات حرف می زنم محبتم بهت سفت می شه

غلامرضا/ 5 ساله
 


07 تیر 1398 239 0