در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده مهدی موسایی)

دفتر شعر

نَفسِ زمستانی

من نَفسِ زمستانی در کوره جان دارم
خوابیده به ترکستان سودای جَنان دارم
هشیار نخواهم شد با نفس زمستانی
آتش ز کجا آرم تا بندِ گران دارم؟
تا خواب قرینم شد  از ناقه بیفتادم
سرگشته به صحرایم من قدّ کمان دارم
من بند گران دارم  سودای جنان دارم
هم قد کمان دارم  از نار فغان دارم
افتاده و مهجورم  همصحبتِ رنجورم
از طالعِ مخمورم من ننگ نشان دارم
ای مونس شب هایم  ای شکّر و حلوایم
من مستیِ خود از تو  روزان و شبان دارم‌
از جنّتِ حود بویی  وز ساغرِ خود  نوشی
هپراهِ غریبان کن  تا راز عیان دارم
آتش به نیستان زن! تا گرم شود جانم
بخشنده ترینی تو ! من چشم به آن دارم
با باده قرینم کن ! هشیار ترینم کن!
سرسبز ترینم کن! تا شور و زمان دارم
قدری نظر افکندم  بر چند غزل از شمس
آهنگ نکو کردم  زیبا سخنان دارم
🌷مهدی موسایی  دزفول
سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ 🌺


22 دی 1397 48 0

تا سراپرده گل

"می تراود مهتاب، می درخشد شب تاب"
حالِ نیمای دلم شعر نویی دارد باز
من و گلدان و شقایق
من و پیوندِ نسیم
حالِ سهراب که گوید؟ چو گلی کارد باز
سینه ها شرحه دیدارِ گل و گل به چمن باز نشد
بلبلان نغمه شیداییِ خود سر دادند
اگر از پرده برون شد دلِ گل عیب مکن ؛
سخن از دل چو برآید
تا سراپرده گل نعره زنان خواهد شد.
چه بگویم؟ که من از شعر  دگر خسته شدم
حالِ این شعرِ من از شورشِ جان گشت ملول
از خراسانی و از سبک عراقی شده بسیار خجول.
ای نسیمِ سحری! خانه دلدار کجاست؟
من همی دانم از این حالِ زمان های دراز ،
اگر از کوچه معشوقه گذر خواهد کرد،
چشمِ بیدارِ زمان  باز نظر خواهد کرد
همچو منصور سرِ دار به ما خواهد داد
هر که با اوست به میدانِ خطر خواهد کرد.
تپشِ پنجره ها  لحظه دیدار بدید
بوی گل در همه جا پخش شد  آرامشِ جان در خود دید.
جانِ ما در قدمش قابل نیست
و سرِ دار بلند است از آنکس که سپر داد به باد.
بلبلِ طبعِ دبستانیِ من
تحفه درویشی داشت
شهدِ گل داشت  ولی
ساقه گل، نیشی داشت.
شور و شیرینِ حقایق همه در هم زده شد
یا که شوری زده بالا به نمک
یا شکرش بیشی داشت.
باز هم فرصتِ دیدار به تعویق افتاد
باز گو: حافظ و سعدی بسرایند هنوز
باز گو: حافظِ ما شِکوه کند از گل و خار
باز سعدی بسراید : که چه دیده است ز  یار؟
آه! ای آهِ غریبانه شب های دراز !
آه! ای یارِ غریبان و غریبانه نواز!
دلِ ما را به نگاهی  به رضایت بنواز!
باغِ بی برگیِ ما !
فصل نویی آید باز
باز نیما بسراید : "می تراود مهتاب ، می درخشد شب تاب"
باز تا خانه سهراب ،
شقایق باقی است
زندگی باید کرد
قایقی باید ساخت...
🌷 مهدی موسایی   دزفول
شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 🌷
 


16 دی 1397 81 0

خامش منشین

با نام خدا دلی که آرام گرفت
کوتاه سخن ز حق چنین کام گرفت
حسنت ز کمال برده هوشم که کنون
هم باده ز  کف وَ هم  ز ما نام گرفت 
"عشق است دلیل راه مردان خطر
سر رشته عشق " باید از جام گرفت  
آن را که نبود عشقِ حق در نظرش
ابلیس ببین چگونه در دام گرفت
خامش منشین کبوتر از بام پرید
صیاد کنون کبوتر از بام گرفت
تسبیح خدا دلا فقط در عمل است
عین است و میم وصل با لام گرفت
سخت است سخن ز عشق، عاشق نشوی
دل در ته چاه  خاطری خام گرفت
گر در طلبی، هراس در دل مفکن
در راه نشسته ای تو را شام گرفت
غفلت زدگان به راه کج گام زدند
دنیا به کلک ز خستگان وام گرفت
زندان تن از گنه چو خالی بکنی
آنگاه توان ز شاه انعام گرفت
🌷مهدی موسایی  دزفول
پنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷ 🌷 


13 دی 1397 61 0

توسّل به امام زمان _ علیه السلام_

توسّل به امام زمان _ علیه السلام_
🌷دست توسل نزنم مرده ام
من نمک از سفره تو خورده ام 
"ای دو سه تا کوچه ز ما دورتر"
کیست لگد کوفته بر میخ در ؟
سینه زهرا هدف میخ شد
موی بر اندام‌زمان سیخ شد
بر سر حق تیغ عداوت زدند
رسم بدی  رسم شقاوت زدند
تیر به تابوت حسن چون زدند
سنگ به رخسار پر از خون زدند
لشکر کوفی همه کور و کرند
آتش کین بر سر زینب زدند
اکبر و اصغر به فدای حسین
رهبر ما حضرت پیر خمین
"ای نفست یار و مددکار ما "
نیست مرا هم نفسی جز دعا
هدیه  من خواندن امّن یجیب
خنده خوبت  دهدم بوی سیب
کاش که من نیز  فدایت شوم
یک صدقه بهر تو اکنون دهم
خرّمم آن روز که بینم تو را
وعده دیدار تو با من کجا ؟
🌷مهدی  موسایی   دزفول
شنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۷ 🌷
 


12 دی 1397 80 0

پولکی ز یک ماهی

می سرایم  سروده ای اکنون
حسّ شعرم به سر زند گاهی
یک یک آیاتِ حق نمایان است
پیش یک بوته ای و یا کاهی
خوانده ام من حدیث دینداری
روی یک پولکی ز یک ماهی
امر حق در جهان نمایان است
چون خدا آمر است و هم ناهی
هم خدا میدهد به ما عزّت
بهتر از هر کسی کند شاهی
بی شک این قصه تا ابد مانَد
یوسف آمد به تخت  از چاهی
او خریدار بندگان باشد
می خرد کار ما اگر خواهی
هر زمان وقت خوش دهد دستت
یاد حق کن ولو به یک آهی
🌺مهدی موسایی  دزفول
سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷ 🌷


11 دی 1397 60 0

عشق و توسن

از خدا پرتوی ز عشق آمد
یک نهیبی ز دل بزن بر تن
توی این پیله های بی پرده
کیست تا اندکی بنالد؟  من
اشک چشمی به شیشه می افتد
شبنمی روی برگ‌یک سوسن
عاشقی بی خدا زمینی شد
عاشقی با خدا بُود یک فن
عشق باشد که جان به تن داده
عشق باشد مثال یک توسن
اسب چوبی تو را کجا برده ؟
خیز و پا بر رکاب توسن  زن
زندگی بی خدا شود؟؛ گو : لا
نخ در این سو بُود و آن سوزن
بی خدا کی  صفا به خود دیدی؟
با خدا تا ابد توان بودن
🌷مهدی موسایی   دزفول
سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷  🌺
(از خدا  پرتوی ز عشق آمد
من گرفتار او شدم با زن 😁)


    


11 دی 1397 63 0

شرح عشق من و او

این عشق  تمامش  ز چه رو رنج‌‌ و عذاب است؟
آتش زده این سینه و  دل بین که کباب است
در صورت هر کس نگری  چند نقاب است
گفتار  بسی هست و عمل  خوار و خراب است
گر داد زنی عدل خدا کو؟ زندت مشت
گوید:بنشین !باده بخور!  عهد شباب است
من مِی نخورم از غمِ این درد خمارم
او جام گرفته است به دنبالِ شراب است
 اشک است که از دیده فشانم ز غم ای دوست
ظلم است پدیدار و جفا  عین ثواب است
از  دشمنِ بدعهد  به جز ظلم ندیدم
گر گفت: ببین! آب!، بگو دشت  سراب است
پیوسته ببینم که ضعیفان نگرانند
بنیاد ِ جفا پیشه بدعهد   بر آب است
زنهار مکن بد  که  خداوند کمین است
فرجام بدی  آتش دوزخ  چو شهاب است
میگویم و صد حیف که گوشت شنوا نیست
این عشق  تمامش ز چه رو رنج‌و عذاب است؟
مهدی موسایی دزفول 
   یکشنبه ۲ دی ۱۳۹۷
 


03 دی 1397 54 0

یادبود مولوی (۲)

۲۶ آذر  سالروز درگذشت
 مولانا جلال الدین بلخی

مولوی اندر حصار خاک نیست
هر که را آتش نباشد پاک نیست
شیر حق را دان منزّه از دغل 
شیر حق را از شغالان باک نیست
🌷مهدی موسایی  دزفول
🌷دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ 


27 آذر 1397 65 0

وفات حضرت معصومه سلام ا... علیها

۱۰ ربیع الثانی  سالروز وفات
حضرت معصومه  سلام ا... علیها
🌷🌷🌷
معصومه لقب گرفته از برادر
سیمای وجود او به مَه برابر
از یُمن وجود او بُود که اینک
 قم فخر به ماه میکند سراسر
🌷مهدی موسایی  دزفول
سه شنبه  ۲۷ آذرماه ۱۳۹۷ 🌷


27 آذر 1397 49 0

یادبود مولوی

۲۶ آذر  سالروز درگذشت
 مولانا جلال الدین بلخی

مولوی اندر حصار خاک نیست
هر که را آتش نباشد پاک نیست
شادی اندر دل بزاید با شعور
شیر حق را از شغالان باک نیست
🌷مهدی موسایی  دزفول
🌷دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ 


26 آذر 1397 46 0

فراق تو


این سینه از فراقِ تو دردی گرفته است
رنگ‌از رخم‌ پریده و زردی گرفته است
دل را غبارِ غم نگذارد که نورِ حق
تابش کند، دریغ! ز گَردی گرفته است
آه ای طبیب! ملتمسم! رنگِ من ببین!
حالم بشد خراب وَ سردی گرفته است
*** 
این سینه ناخوش است وَ تنگی گرفته است
دیدم که در مسیر ز سنگی گرفته است
ساقی نهاد مجلسِ انسی ز مرحمت
در مجلسش مراد چه چنگی گرفته است
داروی وصل را قدح اندر قدح بنوش
گفتی بنوش باده که رنگی گرفته است
***
لطفت تمامِ عالَمِ هستی گرفته است
شورَت تمامِ عالَمِ مستی گرفته است
دستی به سوی درگهِ نورت کشیده ام
این دستِ من بگیر ! که دستی گرفته است
رفعت دهی مرا به مقامی بزرگ تر
دستی رفیع آمده  پستی گرفته است
***
🌷مهدی موسایی      دزفول🌷
جمعه ۵ مرداد ۱۳۹۷  ⚘

 


23 آبان 1397 78 0

نیک بیندیش

نیک بیندیش پس آنگه برو    
 جانب کارَت  که هدایت شوی
جانب میدان تو نرو بی سپر
ورنه پر از زخم وجراحت  شوی
صبر سپر باشد اگر رهرُوی      
 درگهِ حق جوی   سلامت شوی
با سخنِ نیک رهِ خود بجوی    
 تا به هدایت تو دلالت شوی
تنگ نظر  راه به جایی نبُرد      
شِکوه نکن ور نه ملامت شوی
مهرِ خدا در دلِ خوبان بجوی   
کاش بدین جمله هدایت شوی
محضرِ خوبان بنشین باادب      
ورنه هدایت به ضلالت شوی
لذتِ خوبان به صفای دل است  
وقتِ سحرکاش عنایت شوی 
دل ز گنه پاک کن از نهرِ عشق   
با دلِ پاکت به سعادت شوی
با دلِ افسرده عبادت مکن     
ور نه تو مشمولِ خسارت شوی
شاه و گدا  بنده درگاهِ حق     
عزتِ خود جوی کرامت  شوی
لذت تن چون به عبادت گذشت      
 لایقِ ایوانِ ولایت شوی
مهر طلب ،کینه به دل ره مده     
باز به این نکته اشارت شوی
صبر کن و نیک سخن ختم کن 
 تا که تو مشمولِ شفاعت شوی  
**  پنجشنبه ۲۸ دی ماه  ۱۳۹۶  
  **  مهدی موسایی  دزفول  


22 آبان 1397 72 0

نماز و مغفرت

نماز و مغفرت راهِ نجات است
کلیدِ قربِ حق اندر صلات است
به سوی قبله با اخلاص رفتن
به صبح و ظهر و شب  از واجبات است
کلیدِ رستگاری   بهترین کار
ستونِ دین بُوَد چون با ثبات است
چو برگِ گل شود دفتر؛ قلم:چوب
برای ثبتِ آن دریا دوات است
امیرِ مومنان در پیشگاهش
بُریده از خیال ِ کائنات است
زمانِ رفتن از این دارِ دنیا
نماز و یادِ حق  آن دم ‌برات است
❤مهدی موسایی  دزفول
دوشنبه ۱۹ دی ۱۳۸۹ ❤
 


19 آبان 1397 78 0

بانگ تکبیر

مرغ سحر صبحدم بانگ به تکبیر زد
شعله عشقی خدا بر زَبَر و زیر زد
ظلمت شب رختِ خود بست به هنگام صبح
بر دلِ مردان حق  بانگ به تسخیر زد
نور هدایت دمید  از نفسش صبح گاه
حضرت حق صبحدم خامه تدبیر زد
مصحفِ تنزیل را شهدِ قرائت بنوش
شورِ نَفَس در زمان سوره تکویر زد
دست نیازت دلا  جانبِ معبود بر
صبح ‌چو شد مومنی  ناله تقصیر زد
اشک قیامت کند لحظه سبز دعا
مُهرِ اجابت به سرصفحه تقدیر زد
وای بر آن کس که بُد خفته به وقت سحر
بین جهنم‌ وَ خود حلقه زنجیر زد
❤مهدی موسایی  دزفول
 سه شنبه ۲ آذر ۱۳۸۹ ❤
  


18 آبان 1397 83 2

برجام

آن قصّه که برجام سرانجام گرفت
آخر چه شدی که کدخدا کام گرفت؟
برجام که زور می زدی این همه وقت
دیدی که چگونه وقت برجام گرفت؟
😄مهدی موسایی  دزفول 
سه شنبه  ۱۵ آبان ۱۳۹۷  😄


15 آبان 1397 75 0

بی خبر

خطّ میثاقِ ولایت خطرش بیشتر است
هر که تهدید پذیرد جگرش بیشتر است
جای امّا وُ اگر نیست خطر در خطر است
هر که را درد نباشد  حذرش بیشتر است
پایِ رفتن چو نداری گله از دهر مکن
گر خوری غصه ی بیجا ضررش بیشتر است
بیخود از عشق مزن دم چو جگر نیست تو را
هر که شد عازم جنگی  سفرش بیشتر است
هر که عاشق نشود  از همه جا بی خبر است
بی خبر هست که اینجا خبرش بیشتر است
شاهد از غیب رسیده است به بزمش برویم
هر که شد شاهدِ بزمش نظرش بیشتر است
 در طلب تا تو توانی ز جگر آه بکش
گریه با آهِ جگرسوز اثرش بیشتر است
حیف باشد که سحرها اثری نیست به دل
گفت دلدار از اینجا گذرش بیشتر است
هر که آمد خبرش  ز آهِ سحر باشد و بس
ای خوشا ماهِ خدا کآن سحرش بیشتر است 
هر که شد محرم دل  دیده ز اغیار ببست
چشم دل باز شود کآن بصرش بیشتر است
پیر ما گفت خطا بر قلمش هیچ نرفت
آفرین بر  سخنش چون گهرش بیشتر است
دوستان عیب کنندم که نباشد خبرش
بی خبر باشم از ایشان اثرش بیشتر است
🌷مهدی موسایی   دزفول  🌷
چهارشنبه  ۴  مهر  ۱۳۹۷  


13 آبان 1397 74 0

امّید به خدا

امّید به درگاهِ تبارک و تعالی
ارزنده ترین توشه به هر کارِ گران است
شیرین تر  از این نیست که معبود دهد رزق 
لطفش همه جا می رسد ار بار گران است
الحق که خداوند دهد طاقت و صبری 
زخمی چو رسد ، صبر به هر خار گران است
گر تاجرِ الماس شدی ، طاقتِ بسیار،
اندوخته کن، بار  به دربار گران است
دیدار میسّر نشود  عیب نباشد
قیمت نتوان بست به او، یار گران است
گر قسمتِ ما شد  وَ اگر بخت نشد باز
فرقی نکند، کفر به دادار  گران است
نقدت ندهد ،نسیه قبول است قبول است
این خنده او   در همه بازار گران است
خود را نفروشم به ثنا کردنِ افراد
چون قیمتِ اشعار وَ افکار گران است
حلّاج‌سخن از تهِ دل گفت به عالَم
گفتن ز حقیقت به سرِ دار گران است
لطفش همه جا   در همه احوال بدیدم
کارَم به سرانجام رسد، کار  گران است
بسپار خودت را به فرامینِ امامان
جز درگهشان جستنِ ابزار گران است
این است کلامم و چه زیباست ختامم
حرکت به موازاتِ نمودار گران است 🌷
🌻مهدی موسایی   دزفول  🌻
شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷
 


 


12 آبان 1397 73 0

بماند نام ما

سوارم لحظه ای دیگر براند      دلم بر حال او این را بخواند
همیشه با برادر بوده ام من      نمی خواهم که او تنها بماند
منم زینب  اَیا سالار دینم        اسیری می روم، دنیا بداند
                                  *****
برایم این شرافت خود بماند    که زینب علمِ ناخوانده بداند
خورم سیلی به جرم بیگناهی  عدو بر جسم صد چاکت براند
سرت را دیده ام بر روی نیزه   بدیدم زیر لب قرآن‌ بخواند
                                 *****
بگو این ساربان یک دم‌نراند    که حالِ زارِ ما را او نداند
نمازم را بخوانم من نشسته     منافق بی نماز است او نخواند
"من از بیگانگان هرگز ننالم"    ز بعدت خواهم‌این دنیا نماند
                                 *****
خدا از درگهش ما را نراند     و  دشمن پیشِ ما از  مِی نخواند
نمازم روز محشر ثقلِ میزان    ولی کافر  شریعت را نداند
الهی دشمنان نابود گردان     ز  ایشان در جهان  یک تن نماند
                                 *****
هر آنکس قصه ما را بخواند   عزاداری به خود واجب بداند
هر آنکس زائرم گردد   خدایا   به سوی جنت او مرکب براند
چو خوانم خطبه ای در کاخ دشمن   
                                    عدو از صبر من حیران بماند  
                                 *****
یزید از کاخ خود  ما را براند   برای مِی ز  خود شعری بخواند
بدو گفتم نماند عیش و نوشت  که را هست آگهی فردا بماند؟
بماند نامِ ما  تا هست دنیا      خدا   ظلمت به ما را هم بداند
                                *****
محمّد(ص)را کسی ابتر نداند 
                                مرا بی صبر و طاقت  کس نخواند
تو ای باطل!الهی خوار گردی   هوادارت به روی حق نراند
کنار قبر پیغمبر بگفتم      الهی در جهان ظالم نماند
                                *****
الهی  هر که را زینب بخواند   سعادت تا ابد با او بماند
شود حاجت  روا  در دارِ دنیا   زِ  هر بلوا  و شر  او  را براند
به دنیا عاقبت خوشبخت گردد   خدا او را ز بیداران بداند
                                 *****
مهدی موسایی    دزفول     _سه شنبه ۶ / ۶ / ۱۳۹۷      


07 آبان 1397 68 0

سیدِ آب

ای سید آب  ای علمدار
ای یار حسین ای سپهدار
دستت که برید ای  عزیزم ؟
بر دست تو من گلاب ریزم
ای عین تو عین عمّ جزءم
در هیئت اشک و آب  عضوم
در علقمه تیر کین چه ها کرد
دستان تو را ز من جدا کرد
ای نام تو عزّ و اقتدارم
با  بای تو هست  افتخارم
 من را اَلِفت اسیر کرده
اسمت همه را دلیر   کرده
سینت به سلام  بهتر آمد
سقای حرم چه خوشتر آمد
باز آی و مرا ز  غم  رها کن
باز آی و نگه به ماسِوا کن
هر کس که غمی به سینه دارد
الطافِ تو بر غمش ببارد
این ابرِ نگاهت آب دارد
بر ما نگهی  ثواب دارد
🌷مهدی موسایی   دزفول 🌷
چهارشنبه   ۲۸ شهریور ۱۳۹۷
 
 


 


 

 


06 آبان 1397 73 0

گفتگوی طلا و دلار

"شبی یاد دارم که چشمم نخفت "
شنیدم‌طلا با دلاری بگفت
که ای همسفر تا کجا می روی؟
مرا با خودت در بلا می بری؟
خلایق ز  رنجت نشسته به گِل
نداری تو یک ذرّه  رحمی به دل
نگه کرد رنجیده اندر طلا
ترحّم به یک مانده اندر بلا
تو از قیمتِ خود خجل گشته ای؟
نداری تو امّید  ول گشته ای؟
خجالت بکش  زردکِ قیمتی
نگه کن که اکنون  چه با هیبتی!
ترازو برایت عَلَم می شود
رسایل به نامت قلم می شود
به تاجِ سلاطین نشستی همه
غمِ ناتوانان خوریّ و رمه؟
رفیقِ فقیران زر و سیم نیست
برای نداران نباید گریست
خدا خود غم ناتوانان خورد
طلا هم رَود  خلعتی را بُرَد
به تاریخ بنگر  دهد این ندا
که فرق است مابینِ شاه و گدا
نبینم دگر زینتی  ناقلا
که غم ها  خوری بهر یک خرده پا
مخور  غصه قیمتِ سیم و زر
نداری تو سرمایه ای ، زر مخر
چو این را شنیدم من از این دو تا
هراسی ندیدم ز ایشان، خدا !
ترحّم نما ! دادِ ما را  بده !
بر ایشان تو افسارِ خجلان بنه !
❤مهدی موسائی   _ دزفول❤سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
 


24 مهر 1397 50 0
صفحه 4 از 5ابتدا   قبلی   1  2  3  [4]  5  بعدی   انتها