در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده زهرا هدايتي)

دفتر شعر

غروب جمعه

در گوشه ي چشم اشك نم نم دارم

عمري ست غروب جمعه ها غم دارم

تو نيستي و جاي نگاهت خالي ست

اي عشق بيا كه من تو را كم دارم ...03 آبان 1392 1557 1