در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده محمد رضا احمدی فر)

دفتر شعر

برای آقا امام زمان(عج)

اگر بهار زاصل ونسب نمی افتاد

از این درخت به غیر از رطب نمی افتاد

 

چه خشکسالی زردی است،یاد آنایام

که نام سبز تو از روی لب نمی افتاد

 

چه لحظه ها که برای تو ندبه هاکردم

طنین یاد تو از روز وشب نمی افتاد

 

اگر بدون تو می سوختم در آتشعشق

کسی زکار دلم در عجب نمی افتاد

 

چقدر یاد تو با جان من عجینشده بود

که لحظه ای دلم از تاب وتب نمی افتاد

 

گناه فاصله انداخت بین ما، آری

وگرنه آمدن تو عقب نمی افتاد!!17 شهریور 1392 481 4