در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده علی اسلام بیک (بامداد))

دفتر شعر

از عشق تو بر می آید

من حوصله ام بی تو چه سر می آید

کی یا به کجا از تو خبر می آید

گر مردم و با عطر تو من زنده شدم

تعجب مکن از عشق تو بر می آید...23 مهر 1392 445 3

یک کمی سر به هوایی عشقم

خبری نیست کجایی عشقم

یادی از ما ننمایی عشقم

نکند بر بخورد بر تو ولی

یک کمی سر به هوایی عشقم

زیر آوار سکوتیم و هنوز

نه سری یا که صدایی عشقم

وعده ها بود میان من و تو

تو عجب اهل وفایی عشقم

گرچه خون دل ما ریخته شد

باز هم دلبر مایی عشقم17 مهر 1392 523 7

عکسهای یادگاری

دل کجا کار به کارت دارد    هوس باغ و بهارت دارد
دل نبستم به تو وقتی دیدم     هرکه یک عکس کنارت دارد


14 مهر 1392 804 5