در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده محمدمهدی جعفریان)

دفتر شعر

یه ذره

من گرگ شدم ولی تو موندی بره

اون خط میون من و تو شد درّه

تو دور شدی و قد یه ذره منم؛

از دوری تو دلم شده یه ذره
18 مهر 1392 567 4

گریه عشق

در مستی عشق بیم هوشیاری نیست

وز خواب خوشش امید بیداری نیست

عاشق نشود ملول از گریه عشق

باران به نگاه سبزه تکراری نیست15 مهر 1392 526 5

باید فقط عباس باشی تا بفهمی

آسانترین گر در زبان است "آب خوردن"؛

گاهی فراتر از توان است آب خوردن

باید فقط عباس باشی تا بفهمی

مشکل ترین کار جهان است آب خوردن
13 مهر 1392 792 6