در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده رامین منصوری)

دفتر شعر

روضه ی شاپرک

روضه ی داغ دل شاپرکان هورا شد
عمر سعد هم آیینه ی باعورا شد
خندق دور خیام و غم پنهان در دل
سوره ی نازله در مکتب عاشورا شد
03 آبان 1392 519 0

شمیم فرج


دوش وقت سحر آوای اذان می آید
عطر زیبای تو در جام جهان می آید
بر در میکده منزل بکنید ای یاران
مژدگانی بده ای دل رمضان می آید
03 آبان 1392 380 1

سیب سرخ

بوی سیب سرخ عالمگیر شد
عود و عنبر ،مشک هم درگیر شد
جبرییل آیینه بر دستش بگفت
روز جشن خون بر شمشیر شد


02 آبان 1392 533 0

اهل یمین

بی تو مهتاب دلم پرده نشین است بیا
مسجد و مدرسه و دیر کمین است بیا
گر که هر غار نشین صوفی صافی نشود
مردم کشور دل اهل یمین است بیا


27 مهر 1392 573 1