در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده امیرحسین کریمی)

دفتر شعر

صنف نانوایان بگوید نان سنگک نزنید

این قدر به من تعنه و متلک نزنید

با مشت دهان، هی تک و پاتک نزنید

 

گر هنر ندارید به اندازه طاووس

یک بارم شده طرح لک لک نزنید

 

مرد از دامن زن به اوج معراج رسد

خواهران، بهر حدیث نقل شده فک نزنید1

 

رُند ترین شماره ها دست خداست

محض بی حوصلگی به دخترک تک نزنید

 

استاد معارف، گیر و امتحانش نزدیک

بهر درآوردن ریش، سیر کوچک نزنید2

 

گیرِ در از ظلمتان به دستگیره ست

هی ضِرت و ضِرت روغن برزک نزنید

 

هیچ کجا نام شناسنامه نخوانند کسی

به سِجل فاطمه و صدایش نام ماهک نزنید

 

اشتباهی پانصد تومنی در صدقه انداختید

این دلیل کچلیست شامپوی پرژک نزنید

 

نمی خواهم ورود مدیر را خیر مقدم بدهم

جملگی پشت مجلس به من چشمک نزنید

 

دهه فجر بهر گزارش به رئیس سازمان

"انقلاب ما انفجار نور بود" پیامک نزنید

 

وزن من زیاد است و پیاده هم نخواهم شد

بی خودی ماشین پنچر مرا جک نزنید

 

چند وقت است می گویند ازدواج آسان

باشد برای زن اولم دف و تنبک نزنید

 

من از بوقلمون ها هم بهترم

برای من مثال پر اردک نزنید

 

کجا بسته دیدی دهان آتشفشان را

برای رفع نق نقم به من پستانک نزنید

 

فکر اوباش ترس همسایه مظلوم است

به تیزی زبان من برچسب مردک نزنید

 

گوش شما از صدای میکروب خسته است

به فریزرها گفته ام یک وقت برفک نزنید

 

ماهی بی پولک حرام است من می دانم

با تاجران چینی حرف از ماجرای پولک نزنید

 

هیچ کس اول کار سیگار نکشید

فقط بر لب گذارید و فندک نزنید

 

من شانسم را هزار بار امتحان کرده ام

دیگر برای من لپ لپ و توتک نزنید

 

گاز شما خانه ی مرا گرم نمی کند

بی خودی برای من لوله علمک نزنید

 

کودکان بی ادب اند؟؟ تقصیر شماست

صورت نرم کودکان را چک نزنید

 

باد فقط موافق من شده است

آبروتان گره به بادبادک نزنید

 

کریمی و مجیدی هم بی تیم شده اند

گل که نشد داد سر مزدک نزنید

 

بلیط هواپیما و بازم افزایش حبابی قیمت

آی دزد ها دیگر دست به های جک نزنید3

 

مردم چند وقت است با لواش تِلیت می کنند4

صنف نانوایان بگوید نان سنگک نزنید

 

شب که شما همه دربست می برید

پشت تاکسی تان بیستون-عینک نزنید5

 

حرفم چرا تمام نمی شود اینبار

به درِ شعرم گچ و آهک نرنید

 

 

1-قصد نقد پرحرفی بود که به سبب قافیه از "فک نزنید" استفاده کردم.پیشاپیش یا پساپس عذرخواهی می کنم.

2-سیر کوچک سبب رشد سریع ریش می شود البته بعضی حساس اند که موجب بروز قرمزی و ریزش ریش می شود.

3-های جک به ربوده شدن هواپیما اطلاق می شود.

4-تِلیت کردن عبارت است از خرد کردن نان(معمولا سنگک یا بربری) در کاسه ی آبگوشت، آش و یا هر غذای دیگر.

5-بیستون و عینک نام دو خیابان در شهر رشت است که البته نام اصلی آنها به ترتیب خیابان شهید طالقانی و شهید افتخاری است.


27 دی 1392 770 12

در جهل حجاز، سامرا گم شده است

باور کنید سوء تفاهـم شده است

در جهل حجاز، سامرا گم شده است

 

ولله اگـر شیـعه بمـیرد حـق است

کز جمکران، فاصله، تا قم شده است21 دی 1392 627 3

من اعتراض دارم

به خیلی چیزها من اعتراض دارم
یا به رقیق ها یا به غلیظ ها من اعتراض دارم

اگر نتوانم به دوشاخه ها گیر بدهم
دست کم به پریز ها من اعتراض دارم

وقتی که از بازار میوه می خرم
به درهمی درشت ها و ریز ها من اعتراض دارم

در هر اداره جشن تودیع و معارفه برپاست
به اتوبوسی بودن تعویض ها من اعتراض دارم

به ایران آمدن جومونگ و نیویورک رفتن گله ای
به بپاش ها بریز ها من اعتراض دارم

در برابر تضییع حقوق حقه ملت
به سکون ها به فریز ها من اعتراض دارم

خسته شدم از ظهور جزایزی ها زنجانی ها
به شوکت حضیض ها من اعتراض دارم

یادم نمی آید نام خیلی از خوبان را
به خانقاه رفتن عزیز ها من اعتراض دارم

بچه من هم قرار است زندگی کند
به طرح تدفین دور ریز ها من اعتراض دارم

بعد باخت در برزیل، مثل آدم حسابی ها
به ضعف آنالیز ها من اعتراض دارم

آری وقتی ضربات آزاد گل نشود
به فاصله دورخیز ها من اعتراض دارم

حالا که ژلوفن و  استامینوفن هست
به تذکره برای مریض ها من اعتراض دارم

حتی اگر کل درسم را خوانده باشم
به میانترم ها به کوئیز ها من اعتراض دارم

هر غذایی دویت دارم چاقم می کند
به آبکی ها نه، به لذیذ ها من اعتراض دارم

به هر چه سس و پنیر و روغنی
به جیلیز ها ویلیز ها من اعتراض دارم

من که پول فلافل را هم ندارم
به آگهی پدیده شاندیز ها من اعتراض دارم

تا وقتی من هم تلویزیون عریض نخرم
به تمام معایب عریض ها من اعتراض دارم

وقتی همین شمال را ندیده اند
به رفتن به میلان ها ونیز ها من اعتراض دارم

به گلزار و مهناز به بهرام و الناز
از دیرباز به کامبیز ها من اعتراض دارم

هر نقدی می کنم گویند «ثم ماذا؟»
به چاپلوسی ها مجیز ها من اعتراض دارم

هر چند من هم به طریق شعرا گویم
« به فرار ها و گریز ها من اعتراض دارم»

ولی هیچ وقت مرا نقد نکنید
که به اعتراض ها نقیض ها من اعتراض دارم09 دی 1392 788 5