در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده هانیه میرزاعلی)

دفتر شعر

غم هجران دوست

در دیار سالکان نبود بجز ذکر قنوت

در  دیار عاشقان نبود بجز درد سکوت

در دیار نامی نام آوران گشتم همی

می نیاوردم به دستم جز غم هجران دوست21 اسفند 1392 1179 0

به از جان، اشک آرم در بر احباب باور کن

من آن شب را که زائیدن شدم در سینه و دلها، یاد آرم

                                                             از آن پس بین باورها و رؤیاهای خوبانم، تو یاد آرم

همان را کو مرا در سینه احباب جایم داد، یاد آری؟

                                                                همو راز نهفتن در دلت را خوب یادم داد، یاد آرم

بگفتا رمز بودن در درون سینه و ماندن در آن غوغا                  

                                                                  چو ویرانه نمودن، بعد آبادانی آن است، ناد آرم

زبانم همچو آتش همچو طوفان، می کَند دل را

                                                                رها هرگز ندیدم من چو افتادی به دام، جان آرم

به از جان، اشک آرم در بر احباب باور کن

                                                                      که تنها چشم ها دانند قدرش را، اشک آرم21 اسفند 1392 363 0