در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده سریه بضاعت پور)

دفتر شعر

سفری پیش آمد...

باغبان گفت به گل:

"امّ أبیها...."

و گلش را دست در دست نسیم

به پریشانی دلها بخشید

و چه زیبا فرمود...

"فاطمه، نور چشمان من است...

پاره ی جان و تن است

عطر او را به عطشناکی تان می بخشم

غصه دارش نکنید

که بلرزد ز غم و غصه ی او، عرش خدا..."

گل شکوفا شد و دستان نسیم

عطر بارانی او را

به تب سوخته و خسته ی جانها بخشید؛

باغبان مست شد از عطر نسیم و گل یاس

همه جا زیبا بود...

سالها در پی هم غرق صفا آمد و رفت...

باغ، آبستن یک حادثه شد

باغبان را سفری پیش آمد...

بسته شد دست نسیم...

پیش چشمان غریبانه ی او

گل به تاراج خزان شد پرپر...

فاطمه، حبِّ علی در دل و ایمان در سر

غم به دل، خون به جگر

همچو پدر رفت سفر...

تا نفس هست و تپش در دلهاست

نام او روشنی دیده ی ماست...

غصه اش غصه ی ما

عشق او ثبت شد از روز ازل بر دل ما

از خودم می پرسم،

حرمت عرش خدا را

به چه جرمی، به عزای گل زیبای نبی بشکستند...10 فروردین 1393 541 2