در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده کیانوش شریفی)

دفتر شعر

لبهای زعفرانی

جان در ازای بوسه طلب میکنی و من

جرات نمیکنم که بگویم "گران فروش"

از سرخی لبان تو ظالم کساد شد

بازار کاسبی "حسن زعفران فروش"31 تیر 1393 668 4

پنجره . . .

گاهی پشت پنجره بیا ،

                          بگذار این منتظر ،

یک پلک زدن با خودش روبرو بشود . . .

شاید،

         سرگیجه های قاشق بین فنجان تمام شود . . .20 خرداد 1393 343 0