در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده امین مودت)

دفتر شعر

سیب

فعل عجیبی است

 "خوردن"

چه با

 "سیب"

 بیاید چه با

"زمین"

همیشه

آدمت می کند!12 آبان 1391 743 9

دلتنگ

رنگی ترین دلتنگیهایم را،،،

 برای تو کنار گذاشته ام

امیدوارم با دیدنت ، رنگشان بپرد!04 آبان 1391 646 3

خسته ام

خسته ام ،،،

چون خاطری که در عبور از راه عمر

جای عرض از طول آن بگذشته بود..02 آبان 1391 627 3

پشت سکوت حنجره ، پنجره ، حرف می زند!

پشت سکوت حنجره ، پنجره ، حرف می زند!

ساکن شهر شیشه ها، بوسه به برف می زند!

روی کتاب زندگی ، عشق که دست میکشد

صفحه ی عقل و خواب را ، نشان حذف می زند

وسعت آسمان شب ، قد قفس نگشتنی است!

شبی که بر سر خیال ، هوای کشف می زند!

عاشق اگر به دیو غم فرصت جولان بدهد

چشم ترش تا به سحر ، پنجه به سقف می زند!30 مهر 1391 1624 6