در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده فاطمه نانی زاد)

دفتر شعر

از سمت گلستانه


بسمه تعالي

 

در حال و هواي سهراب

روستايي كه تو را در دل خود جا مي‌داد
 باز بوي همهء ‌خاطره‌ها را مي‌داد

باد از سمت گلستانه به ده مي‌آمد
يك سبد روشني تازه به فردا مي‌داد

گاه در بقچهء خود عطر سفر مي‌پيچيد
مرد نقاش كه بوي لب دريا مي ‌داد

گاه مي‌ساخت قفس‌هاي قشنگي با رنگ
طرح مي‌زد به اناري كه به رعنا مي‌داد

روي تنهايي خود نقشهء‌ مرغي مي‌ريخت
و به چشمان شما حس تماشا مي‌داد

وقت تنگ است و مسافر تب رفتن دارد
شب خرداد كه طعم شب يلدا مي‌داد


09 مرداد 1391 574 9