در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده مستان اشراقی)

دفتر شعر

...

پیراهن سپید تو یا پرچم صلح؟
شک می کنند
سربازهای خسته ی چشم به راه...


25 اردیبهشت 1394 275 0

...

و زندگی

 

در چشمان دختران بغداد

دانه های مرواریدی ست فشرده در مشت

که بی هوا از دست می رود و

باز به افق چشم دوخته اند صبورانه...
 30 شهریور 1393 330 1

برای روزهای مبادا

دیروز خورشید آرام آرام از روز بالا می رفت

و من مصرانه به ماه فکر می کردم که پشت ابر پنهانش کرده اند

دیوانه نبودم

و گر نه پلنگ می شدم تا چنگ بزنم به حقیقت برکه ای که  امروز پیش پایم سبز می شود

و اصلا مگر فرق می کند

 پلنگ باشم یا دیوانه

یا شاعری که در میدان آزادی عکس یادگاری می گیرد

و پشت آن شعری می نویسد برای روزهای مبادا...09 شهریور 1393 479 0