در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده مژگان میرافضل)

دفتر شعر

سپید(غدیر)

می بوسد زمین 

قدم هایت را

وآسمان

دخیل می بندد

دست های گره خورده را.

بوسه می زند

جبرئیل امین

دست هایی راکه

خورشید می شود19 شهریور 1393 388 0

دوبیتی ایینی(امام زمان عج)

نگاه روشنت را در طوافند

به شوق دیدنت در اعتکافند

ببین آقا کبوترهای عاشق

به سویت پر کشان ، تا فتح قافند

 

 19 شهریور 1393 380 0

دوبیتی ایینی

نشسته شبنم اندوه بر یاس

شقایق می شکفت از داغ عباس

تگرگ مرگ می بارید واز زخم

ترک می خورد گلدان های احساس18 شهریور 1393 663 0