در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده محمدصادق محمدیان)

دفتر شعر

تمام تر!

چاره ای نیست با نبودن تو، منتظر مانده ام که برگردم !

مثل یک ساعت شنی هر بار، لحظه لحظه تمام تر گردم...!

 

آتشی ام که پر شده ز افول... پر ز خاکستر است اعماقم

بغلم کن کمی تنفس کن! که ز عطر "تو" شعله ور گردم!

 

بعد از آن مثل بارشی باش و ...قطره قطره به عرض صورت من،

بوسه زن تا که غرقِ از تو شوم... آتشی "با تو بی خطر" گردم !!

 

بعد در آسمان موهایت، پرِ از ماه و پر ستاره شوم

بنشینم به کنج چشمانت... گم شوم... در تو در به در گردم...12 خرداد 1394 850 2