در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده سعید داودی)

دفتر شعر

وطن

آنقدر که مظلوم و نجیبست وطن

در باطن خود زود فریبست وطن

من از دل غرق خون او فهمیدم

در مملکت خود چه غریبست وطن23 مهر 1393 400 0

چند

من چند دقیقه در برت باشم چند؟

در خانه ی تو و بر درت باشم چند؟

آن خواهش اول که حسابش به کنار

یک عمر که من در به درت باشم چند؟23 مهر 1393 423 0

یوسف

ز چاه برون نیا تو بابا؛ یوسف

من کور شدم بس که در اینجا... یوسف

در قصر اگر که یک نفر شیطان بود

در خانه پراست از زلیخا یوسف23 مهر 1393 432 0

فرهاد

بر کوه نزن خنجر و تیشه فرهاد

یک راه دگر مانده همیشه فرهاد

فرهاد فقط بین تو و شیرینست

با تیشه بزن خودت ز ریشه فرهاد23 مهر 1393 434 0

آه

بر شیشه ی ماشین همه لَختی آه

تا کهنه کِشَد به روی بدبختی آه

دادند همه شیشه ی خود را پایین

آن شب همه ی روزی او سختی، آه23 مهر 1393 485 0

گُل بود به سبزه نیز آراسته شد...

از خانه ی او خشت و گِلی کاسته شد

مهمانی او سریع و ناخواسته شد

فقر است که بازلزله آمد امشب

گُل بود به سبزه نیز آراسته شد...23 مهر 1393 2722 0

نه کتاب-سعید سپهری

در کلاس متولی چه بوی پفکی می آید

 

می نشینم سر میز 

            اشکی نیست

                        آهی نیست

چشم ها لبریز از خواب سکوت

                    دخترانی پر حرف

یک نفر می خواند!

            کنفرانسی دارد

صادقی می خندد

            یک نفر خشمین است

                        زیر لب می غرد؟

                                می نویسد با نور

من در این قصه تو را آه کشیدم استاد

چه درونم تنهاست

صفری با من گفت

         نردبانی آنجاست

            و شلنگی که کف دست شویی است!!!

                           دور خواهم شد از این بی رنگی

خواهم آمد روزی

    و قانونی خواهم آورد

            که به اندازه یک حرف پر از آگاهی است

دختران را،

        چیپس ها خواهم داد

                    پسران را تخمه!

در جیب ها، نوشمک خواهم کاشت

سبز خواهد شد

            می دانم!

                     می دانم!

                                  می دانم!

خواهم آورد پتو

          داد خواهم زد، آی

                            فیلم آوردم، فیلم

                                           فیلم های کره ای آوردم

می گویم

        می گویم

            میگویم

                    آه!

                     در کلاس متولی چه بوی پفکی می آید...

 

(بر گرفته شده از نه کتاب سعید سپهری)

س.ن قابل توجه اونهایی که سر کلاس پفک می خورند!23 مهر 1393 504 0

ترفیع درجه

اين يک دو سه روز نوبت عمر گذشت...
چون آب به جويبار و چون باد به دشت
هرگز غم دوچیز مرا ياد نگشت...
دوسالی که نيامدست و چارسالی که گذشت...12 مهر 1393 664 0