در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده مریم پیله ور)

دفتر شعر

تشبیه و استعاره به وصفت نمی رسد

خورشید...ماه...زهره....عطارد...زحل...زمین
نقاشی ِقشنگ خدا؛ چند نقطه چین!

نقاشی ِ قشنگ خدا؛ چشم های تو
یک جفت سنگ یَشم، شبیه دو تا نگین

تشبیه و استعاره به وصفت نمی رسد
با عشق آفریده تو را رب العالمین!

اردیبهشت، عطر تو را مست کرده است
مرداد، داغ ِ مُهر تو ساییده بر جبین

من هیچ وقت هیچ کسی را به غیر تو...
تو هیچ وقت هیچ کسی را...فقط همین!

حتی اگر زمین و زمان در مقابل ات
من شک نمی کنم به تو "اسطوره ی یقین"!

*

اینقدر سر به زیر نباشی چه می شود؟!
قد راست کن بلندی ِعشق مرا ببین


03 بهمن 1391 923 2

میسوزم ابراهیم...

ای هر چه رود از هر طرف مست عصای تو

داوود هم مانده ست مجذوب صدای تو

ای برتر از یوسف،عزیز کلبه های عشق

ای خواب هم در حسرت تعبیرهای تو

عاشق ترین بودی اگر بودی به جای من

شاعرترین بودم اگر بودم به جای تو

یک جورهایی غیرتم گل میکند –وقتی

در کوچه می پیچد صدای خنده های تو

وقتی که با چشمان ِ آتش گرم می گیری

میسوزم ابراهیم،از کار خدای تو

ای کاش پیشانی نوشتم ماه ِ رویت بود

تخت سلیمان را نمی خواهم برای تو

ای مرد رویایی تو اسب ِ بالدارت را

بفروش،تا دیگر نباشد زیر پای تو

من دوست دارم کوچه را هرچند هم کوتاه

حتی شده یک شب،بکوبم پابه پای تو

اینجا نفس تنگ است دیگر،چند روزی هست

دارم هوای تو...هوای تو...هوای تو...11 آبان 1391 1619 9