در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده مجید هادوی)

دفتر شعر

جناس تام!

بسم الله الرحمن الرحیم

 

جدایم از خودم اما خودم من

سفرها کردم از خود تا خودم من

درون یک بدن جمع دو روحم

جناس تام دارم با خودم من

 

 13 دی 1393 645 0