در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده محمد محسن خادم پور)

دفتر شعر

نگاه ِ دومپشت هر لبخندت

نقب ِتلخی است نگاه ِدوم

که مرا میکشد از خویش به سمتی مُبهم

وَ نمیدانم هیچ

رهسپارم آیا

به مسیری دلخواه

یا فریبی جانکاه

محمد محسن خادم پور- 1372


22 بهمن 1393 611 0

خدانامه

         خدا نامه

الهی سر آغازِهرسازه ای

تومبنا و معیارِ اندازه ای

تقابل،تعامل،تبادل توئی

سبب سازِسازِتعادل توئی

الهی توپردازش وُسازشی

نگهدارافزایش وُ کاهشی

پدید آورهمرهان در نهان

فروزنده ی کهکشان در نشان

الهی تومنظورهر خواهشی

گواراترین تابش وُ بارشی

گرایش ،نوازش ،نیایش توئی

خریدارِهر درد وُ سایش توئی

الهی دلیلی ، گُمانی زُلال

دمی بی تو بودن خیالی مُحال

فرارم،قرارم،جوازم توئی

عبورم،حضورم ،نمازم توئی

الهی پُرم کن پُر ازاشتیاق

شفا ده دلم را بیک اتفاق

بگیرم زنام وُ بریزم به کام

ببندم به بندِ محبت تمام

محمد محسن خادم پور-1387

    29 دی 1393 545 0