در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده رامین منصوری تکان تپه)

دفتر شعر

بخوان جبرییل

من بیمار کجا ، خاک در یار کجا؟

اقرا غار کجا ، ناله ی بر دار کجا؟

گر که از دیدن یوسف ، بریدند دو دست

گل گلزار کجا ، یوسف بازار کجا؟22 اسفند 1393 402 0

آواز صبر

در تاب و تب است اين دل ، آرام نمي گيرد
شد قصه ي دلتنگي ، فرجام نمي گيرد

اي مامن آرامش ، دستي به دلم بگذار
بي يمن قدومت دل ، احرام نمي گيرد

اين تازه مسلمانان ، گرگان پريروزند
لات و هبل و عزي ، اسلام نمي گيرد

آيينه شکست اما ، تکثير شود لبخند
آيينه که از سايه ، الهام نمي گيرد

وز ماذنه ي نيزه ، خورشيد نمايان است
کاين شمس جهان افروز در شام نمي گيرد

از عرش به فرش آمد ، از تشت به خاکستر
وين پيکر جامانده ، گمنام نمي گيرد

اي زاده ي مرجانه ، نفرين بر اين بختت
الحق که حرامي خوي ، اکرام نمي گيرد

رقص قلم تقدير ، بنوشت به روي دل
کاين قصه ي شيدايي ، اتمام نمي گيرد07 بهمن 1393 719 0