در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده ابوالفضل رفیعها)

دفتر شعر

و...

بسم الله
نماز آخرم را باوضو می خوانم و اما ...
تمام سجده هایم را به تو مدیونم و اما ...
اگر چه زاده ی خاکم ولی با آب محشورم
تمام اشک هایم را ز تو می دانم و اما ...
تمام عمر من خارج ز غوغای ولایت نیست
فقط نذر ابوفاضل شود این جانم و اما ...
اگر گفتند قومی از جدایی کتاب از تو 
و شمست ای قمر باشد همه قرآنم و اما ...
و رسمی بوده بین کفر،قرآن را بروی نی
نمی گویم چه کرد این رسم با بنیانم و اما ...
زداغ تو وجود سنگ من چون آب جاری گشت
شهادت می شود تنها ره هجرانم و اما ...
 
 


23 فروردین 1394 377 0